« Najít podobné dokumenty

Obec Křišťanovice - Rozpočtové opatření č. 13/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křišťanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 13/2019
Obec Křišt'anovice,IČ 00296147
<br> KEO-W 1.11.261 lUcOpr
<br> Rozpočtové změny roku 2018
<br> zpracováno: 14.1.2019 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.13
<br> VÝDAJE Rozpočet „ Rozpočet,N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou Zmena po změně PopIs X) XXXXXXXXX XXXX 3722 5169 000 221 000,00 15 000,00 230 000,00 Základní běžný účet &zem.samospr.celků Paragraf 3722 celkem: 221 000,00 15 000,00 236 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * Změny za paragraf celkem 221 000,00 15 000,00 236 000,00 VÝDAJE celkem 8 326 476,00 15 000,00 8 341 476.00 FINANCOVÁNÍ Rozpočet _ Rozpočet.N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou Zmena po změně POpIS X) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 2 380 031,00 15 000,00 2 395 031,00 Změna stavu krátkodobých peněž Paragrai= 0000 celkem: 2 300 031,00 15 000,00 2 395 031,00 * Změny za paragraf celkem 2 380 031,00 15 000,00 2 395 031,00 FINANCOVÁNÍ celkem 2 300 031,00 15 000,00 2 395 031,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.13
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde tímto rozpočtovým opatřením k použití nových,rozpočtem nepředvídatelných příjmů k úhradě nových,rozpočtem nezajišténých výdajů <.>
<br> V souladu s usnesením Zastupitelstva obce Křišt'anovice č.21114812014 ze dne 12.3.2014 schválila starostka obce
<br> “"“: M.4.„(Má WA,—7
<br> Zpracoval: XXXXXXXXX XXXXX dne: XX.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2605521


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křišťanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz