« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Cheb) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
óš/QOKCŽ
<br> Městský úřad Cheb
<br> odbor stavební a životního prostředí
<br> nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb telefon: 354 440 521 0.0.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Čj: MUCH 1224/2019 Cheb 09.01.2019 Sp.Zn.: ksu 233/2019
<br> Sk.Zn.: 280.4/85
<br> Počet listů/příloh: 2/2
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> smidova©chebcz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle 5 124 odst.6) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podnětu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje,a.s <.>,lČ: 264 02 068,Na Vlečce 177,360 01 Otovice,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a lll.třídy nacházejících se ve „správním obvodu obce s rozšířenou působností Cheb“ pro opakované činnosti spojené s Údržbou aopravami silnic vmajetkové správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,příspěvkové organizace,ve smyslu ustanovení 6 61 odst.4 zákona o silničním provozu,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,kterým je dopravní inspektorát PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,ze dne 30.11.2018 pod č.j.: KRPK-91891/ČJ-2018-190206,v návaznosti na ustanovení 6 77 odst.5 zákona o silničním provozu a se části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici ll/212 v km cca 29,757 — 48,735; na silnici lil/2125 v km cca 1,220 —7,349; na silnici lil/2126 v km cca 0,000 — 1,285; na silnici Ill/2127 v km cca 0,000 - 1,089; na silnici ili/2128 v km cca 0,000 — 2,813; na silnici lil/2129 v km cca 0,000 — 4,101; na silnici lil/21210 v km cca 0,377 -— 4,536; na si...

Načteno

edesky.cz/d/2605110

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz