« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Rozhodnutí - povolení uzavírky sil. III/2012

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí
Statutární město Kladno
<br> Fridrich Jamsiav 5.8.2015 9:58:19
<br> Magistrát města Kladna,<.>
<br> Odbor dopravy a služeb 5 “
<br> ADRESA PRACOVIŠTĚ: ADRESA:
<br> Magistrát města Kladna ',_,",;
<br> Odbor dopravy a služeb © Ě! Ě 3: 5% Ě tj Ě'ČŽŘ 3
<br> C - nám.17.listopadu 2840 | KYŠ'.CE,okres K\adno
<br> 272 52 KLADNO *,n a r “»
<br> _,<,> “ _: :“.[wi- ÁGÍE _
<br> DORUCOVACI ADRESA: DOŠIO: Č.j.:
<br> Magistrát města Kladna „ „ dr ff
<br> náměstí Sta resty Pavla 447 C' dom-cepky,"""" Ěff/ Síť/lí;
<br> 272 52 KLADNO.pDČGÍ listu/prilorhr.<.>.<.> ** Č.jednací: Vyřizuje: Kladno,ODaS/1867/16/280 XXXXXXXX XXXXXXXX X.X.XXXX
<br> Číslo pověření: T—X/XXXX-ODaS
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako věcně a místně příslušný silniční spráVní úřad podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve
<br> v-vt
<br> znění pozde151ch předpisů,rozhodl ta k t 0:
<br> podle 5 24 a 5 25 zákona č.13/1997 Sb <.>,se spol.STRABAG a.s <.>,sídlem Praha 5,Na Bělidle 198/21,p o v 0 l u i e
<br> 1.zvláštní užívání sil.III/2012 vkm 0,000 až 2,039,pro provedení stavebních prací z důvodu opravy vozovky <,>
<br> II.uzavírka úseku silnice [ll/2012 v km 0,000 až 2,039,tj.úsek od křiž.s 11/201 v obci Horní Bezděkov po křiž.III/ 0067 v obci Braškov—Valdek,z důvodu provedení stavebních prací podle bodu 1.<,>
<br> za podmínek: 1.Uzavírka a zvláštní užívání se povoluje na dobu:
<br> od 15.8.2016 do 17.8.2017.2.Délka a popis uzavírky: 2,039 km Provoz bude úplně vyloučen z předmětného úseku.Dopravni obsluha dotčených přilehlých nemovitostí bude řešena individuálně podle postupu a rozsahu oprav,dle dohody zhotovitele s vlastníky,příp.uživateli dotčených nemovitosti.Zhotoviteli se stanovuie povinnost doručit oznámení vlastníkům dotčených nemovitostí s dostatečným předstihem.3.Délka a popis Objížďky: Provoz bude veden bez rozlišení vtrase: Horní Bezděkov — 11/201 — Unhošť-Amerika — 11/118 — Kyšice — NU 0067 — Braškov-Valdek,na původní trasu,obousm...

Načteno

edesky.cz/d/2603036

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz