« Najít podobné dokumenty

Obec Těchonín - Pozvánka na jeznání zastupitelstva obce - leden 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchonín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jeznání zastupitelstva obce - leden 2019
Starosta obce zve na
<br>
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br>
které se koná ve středu 16.1.2018
od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
<br>
<br>
Program jednání:
<br>
1.Program jednání a návrh ověřovatelů zápisu
2.Úkol z minulého zasedání
3.Zpráva předsedy výboru stavebního a ŽP za předchozí rok
4.Návrhy výboru stavebního a ŽP na opravy a údržbu pro rozpočet na r.2019
5.Kontrola plnění usnesení za období roku 2018
6.Střednědobý výhled rozpočtu obce Těchonín na období let 2019-2022
7.Návrh rozpočtu obce Těchonín na rok 2019
8.Rozpočtové opatření č.10/2018
9.Jednací řád zastupitelstva obce Těchonín
10.Smlouva o zřízení věcného břemene – Služebnost IV-12-2016020/VB/2
11.Informace o proběhlém výběrovém řízení – „otevírání nabídek“ na dodavatele akce
<br> „Energetické úspory v bytových domech - Obec Těchonín – část 2“ pro bytové domy čp <.>
110 a čp.166 Těchonín
<br> 12.Informace o poskytnutí příspěvku Městské knihovně jablonné nad Orlicí na rok 2019
13.Informace k předání agendy starosty obce
14.Informace o stanovení výše poplatků v roce 2019
15.Informace o svozovém plánu pro rok 2019
16.Informace k pozemku parc.č.1107/2 v k.ú.Těchonín
17.Informace k rozmístění nádob s posypovým materiálem
<br>
<br>
<br>
<br>
…………………………….<.> XXXXX XXXXXXXX
starosta obce
Vyvěšeno: X.X.XXXX
Sejmuto: 16.1.2018

Načteno

edesky.cz/d/2603028

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchonín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz