« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - usnesení 6/2017 ze dne 22.11.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení 6/2017 ze dne 22.11.2017
OvEiovatel6 z6pisu
<br> Pana Brabce a Havr6nka
<br> Usneseni 612017
Zastupitelstva obce Orel
<br> Dne22.11.2017
<br> OBEC
OREL
<br> Zastupitelstvo schv6lilo
<br> XXXXXXXX XXXXX
mistostarosta
<br> VyvdXeno: XX.XX.XXXX
<br> Sejmuto: 11.12.2017
<br> dodatek d.2 ke smlouvd s firmou SKOS Skuted - nav-iseni rozpodtu stav-by na celkovou d6stku
za stavbu ve v'-iii 7 850 024,- Kd bez DPH a prodlouZini terminu dokondeni stavby
<br> do 15' 1'2018
<br> z drivodu nepiedpokl6danfch vicepraci
<br> rozoodtovou zmlnt 8.412017 dle pfilohy
proiej dasti pozemku p.d.63816 a st.73 v k'ir' Orel
<br>,--_>v-
0
<br> Vladimlr Pfihoda
starosta

Načteno

edesky.cz/d/2603022


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz