« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - Obec Střelice - Střednědobý výhled rozpočtu obce Střelice na rok 2020-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Střelice - Střednědobý výhled rozpočtu obce Střelice na rok 2020-2021
Střednědobý výhled rOZpočtu obce Střelice na rok 2020-2021
<br> PRIJMY v tis.Kč v tis.Kč paragraf položka příjmy i XXX XXXX rok XXXX _ Daňové i XX XXX,X 44 205,0 * * _ 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 000,00 1000000 1112 DPFO ze SVČ ? 180,00 180,00 1113 DPFO vyb.srážkou 1 000,00 1 000_,% 1121 DPPO i 8 500,00 8 500,00 1122 DPPO _za obce _ř 550,00 550,00 * * 1211 DPH ' _i_ 19 500,00 19 500,00 1334 odvody za odnětí půdy.__ 200,_% _ 200,00 1340 Poplatek _z_a_st_3_ěr_ago_zř komunálí.odpad—u 1 100,00—1 100% 1341 Poplatky ze psů [ 7— 00,00 30,00 1343 Poplatky za užívání veřejných prostranství 20,00 20,00 * 1331 Správní popl_at—ky 1 000,00 _ 1 000,00 1381 Daň z hazardních her 350,00 __ 3503 1511 Daň z nemovitosti 1 700,00 1 700,% 2460 Splatky půjček FRB _ 45,00 _ 45,00 _ Příja_t_é_ _dotace | |.4 270,30 4 270,33 _4112 Dotace _ze státního rozpočtu- —.souhr dot_ač_ní__ vz_tah __4_ _1_78,00 _ _4__178,00_ 4121 Příspěvek od obcí na JPO SDH 9—2,30 ' Wm 1012 Příjmy z prodeje pozemků 10,00 10,00 _ Nedaňové l _ 4 433,00 4 403,00 1012 Přijmy_ _z _pronájmu pozemků __ 30,00 30,00 3119 příjmy z pronajmu tělocvičny ZŠ 130,00 “130,00 3314 Příjmy z činnosti knihovnické- -půjčovné_ 13,00 13,00 334-1 Příjmy z rozhlasu- hlášeni v MR l 0,00 O,% 3349 Přijmy ze služeb _sdělovacích prostředků-zpradeaj _ 30,00% 30,00 3412 Příjmy z pronájmu koupaliště ' 20,00* _ 20,00 3611 Příjmy z úroků splátek FRB _ 6 00 6,00 3613 _ Příjmy_ z pronájmu nebyt.prostor (+zálohy) 1 100,_00 1 100,00 3631 Příjmy ; ___pronájmu stožár—u VO 5,00 __500 * 3632 _ Přijmy pohřebnic_tví— pronáj.—0hladírny,— popl.za hroby 125,00 k 125,00 3633 Příjmy z _pronájmu plynovodu 10,00 10,00 3639 Přijmy věcná b_řemena 50,% _ 50,00 ř3639 Příjmy z pronájmů parkovacích míst __guo 5 % Í'3721 ' Příjmy_z__SD sběr nebezpodpadů 90,00 _ 90 00 3722 Příjmy 2 _SD sběr odpadu 20,00 20,00 3723 Příjmy- -komunální odpady SD 45,00 _ 4500 3725 Přijmy- přísp.na likv.odpadu z EKO- KOMU 350,00 _ 350,00 ŠÍ'SŠOO Příjmy výstražní s_ignal Čepro _% 42,% 42,00 43...

Načteno

edesky.cz/d/2602986

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz