« Najít podobné dokumenty

Město Hrochův Týnec - Výběrové řízení č. HPU/081/2018 s následnou aukcí v termínu od 21. 12. 2018 - 18.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrochův Týnec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
„__-:( -
<br> lililillilllilllilliillli||||||i||||i|||l|||i|l|||illllllillllllilllil
<br> 11326/HPU/2018-HPUM Čj.: UZSVM/HPUH0377/2018-HPUM,Ceská republika - Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové,Horova 180110,502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Pardubice
<br> :
<br> oznamuje vyhlášeni výběrového řízení č.HPU/081I2018 s následnou aukcí
<br> v termínu od 21.12.2018 do 18.01.2019 do 09:00 hod <.>,na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu,a to:
<br> Pozemky:.pozemková parcela č.223/4,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití ostatní komunikace,způsob ochrany chráněná krajinná oblast — Il,— IV.zóna,výměra 118 m2
<br>.pozemková parcela č.223/23,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití jiná plocha,způsob ochrany chráněná krajinná oblast — ll.— IV.zóna,výměra 217 m2
<br> zapsané na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území a obec Trhová Kamenice v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,Katastrálním pracovištěm Chrudim <.>
<br> Prohlídka majetku se vtomto případě v době vyhlášeni VŘ,tj.od pátku 21.12.2018 do pátku 18.1.2019 neuskuteční,neboť jsou pozemky volně přístupné <.>
<br> v_irhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 130065.- Kč <.>
<br> Podrobnosti o nabízeném majetku ve výběrovém řízení (dále též „VŘ“),formuláře: „Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Uřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových“,„Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost kprůběhu aukce“,„Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení“ a návrh kupní smlouvy obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené pracoviště Pardubice,Jiráskova 20,532 02 Pardubice nebo na webových stránkách: www.uzsvmcz — Nabídka majetku <.>
<br> Bližší informace: telefonní číslo: 467 002 749 — XXXXX XXXXXXXX,e-mail: petra.fouskova©uzsvm.cz
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/2602982


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrochův Týnec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz