« Najít podobné dokumenty

Město Hrochův Týnec - Výběrové řízení č. HPU/067/2018 s následnou aukcí v termínu od 19. 12. 2018 - 29.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrochův Týnec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
10913/HPU/2018-HPUM Cj.: UZSVM/HPU/10005/2018-HPUM
<br>,Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové,Horova 180/10,502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Pardubice
<br> oznamuje vyhlášení
<br> výběrového řízení č.HPUI067I2018 s následnou aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva
<br> v termínu od 19.12.2018 do 29.1.2019,do 9:00 hod <.>
<br> na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu,ato:
<br> spoluvlastnický podíl v rozsahu % k pozemkům:
<br>.pozemková parcela č.59,druh pozemku — zahrada,způsob ochrany — chráněná krajinná oblast — ll.— IV.zóna,zemědělský půdní fond,výměra 300 m2 <,>
<br> a stavební parcela č.26,druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří,způsob ochrany — chráněná krajinná oblast — ||.- IV.zóna,výměra 97 m2 <,>
<br> zapsaný na LV č.336 pro katastrální území Hluboká u Skutče a obec Hluboká,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Chrudim <,>
<br> včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/2 všech součástí a příslušenství,zejména: stavb Hluboká &.<.> 63 rodinn' dům,stavba stojí na pozemku st.p.č.26,dále stodoly,chlévků,dřevěné kůlny,venkovních úprav a trvalých oorostů <.>
<br>._ „ _ Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky UZSVM,odbor Odloučené pracoviště Pardubice.Bude-li zájemců více,bude po vzájemné dohodě určen termín hromadné prohlídky <.>
<br> Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nwvitý majetek: 98.000.- Kč;
<br> Podrobnosti o nabízeném majetku ve výběrovém řízení (dále též „VŘ“),formuláře: „Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových“,„Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost kprůběhu aukce“,„Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení“ a návrh kupní smlouvy obdrží zájemci osobně na Územním pracovišti Hradec Králové,odbor Odloučené pracoviště Pardubice,Jir...

Načteno

edesky.cz/d/2602979


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrochův Týnec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz