« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení ze dne 13. 12. 2018, vydaného právnické osobě Technické služby Třeboň, s.r.o., pro zařízení „Skládka odpadů Stráž nad Nežárkou - Pístina“ 11.01.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pro zařízení „Skládka odpadů Stráž nad Nežárkou - Pístina
O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í,Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111
e-mail: janouskovae@kraj-jihocesky.cz,ID DS: kdib3rr,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> *KUCBX00RTQDV*
KUCBX00RTQDV
<br>
<br>
<br> Odbor kancelář ředitele
úsek organizační - zde
<br>
<br>
<br>
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
<br> Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“),jako
příslušný úřad podle § 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění <,>
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) v platném
znění <,>
<br> zveřejňuje
<br>
podle § 13 odst.9 zákona o integrované prevenci informaci o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně
integrovaného povolení čj.KUJCK 151769/2018/OZZL,sp.zn.: OZZL 109110/2017/evja ze dne 13.12.2018 <,>
vydaného právnické osobě Technické služby Třeboň,s.r.o <.>,se sídlem Rybářská 811,379 01 Třeboň II,IČO 625
02 735,pro zařízení „Skládka odpadů Stráž nad Nežárkou - Pístina“ <.>
<br> Krajský úřad sděluje,že do rozhodnutí lze nahlédnout v pondělí a středu v době od 8 – 16.30 hodin (v jiné dny po
telefonické domluvě),a to na odboru životního prostředí,zemědělství a lesnictví,pracoviště ul.Boženy Němcové
49/3,číslo dveří 234 – Ing.Janoušková,oddělení IPPC a EIA <.>
<br>
Rozhodnutí vydané podle § 19a) odst.2 zákona o integrované prevenci je v souladu s ustanovením § 13 odst.9
zákona o integrované prevenci zveřejněno po dobu 30 dnů rovněž na internetové adrese:
http://www.mzp.cz/ippc
<br> Zároveň žádáme Kancelář ředitele,úsek organizační o zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj po dobu 30 dnů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení IPPC a EIA
<br>
<br>
<br>
Čj.: KUJCK 3819/2019/OZZL
Sp.zn.: OZZL 109110/2017/evja
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2602938


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz