« Najít podobné dokumenty

Město Jihlava‎ - Záměr prodat bytovou jednotku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jihlava‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodat bytovou jednotku
majetkový odbor agistrát města
<br> VJihlavě dne 10.1.2019
č.j.MMJ/MO/1 67788/2018,UID jihlvpl SvOl u5o
<br> zveřejňuje záměr statutárního města Jihlavy
<br> Jihl avy
<br> prodat bytovou jednotku č.124616 v domě č.p.1246 v Jihlavě,ul.Matky Boží
or.č.28 na pozemku p.č.268711 — zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním
území Jihlava.Uvedená bytová jednotka a pozemek jsou zapsány v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu,Katastrální pracoviště
Jihlava na listech vlastnictví č.21855,21854 pro k.ú.Jihlava,obec a okres Jihlava <.>
<br> Uvedená bytová jednotka je bytem 1±kk ve 3.NP domu Matky Boží 28 v Jihlavě <.>
Celková podlahová plocha jednotky s příslušenstvím činí 22,10 m2.Jednotka se
skládá z těchto místností a příslušenství o následující ploše:
pokoj+kk 16,90m2
předsíň 5,20 m2
<br> K vlastnictví jednotky patří:
a) nenosné vodorovné konstrukce (podlaha včetně podlahové krytiny)
b) nenosné svislé konstrukce (příčky)
c) vstupní dveře včetně zárubní,vnitřní dveře a okna příslušející k bytové
<br> jednotce
d) veškeré vnitřní potrubní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení
<br> včetně zařizovacích předmětů
e) vnitřní el.rozvody včetně zakončení (světla,zásuvky,vypínače) včetně
<br> hlavního el.jističe před elektroměrem pro jednotku
~ právo spoluužívat ve společných částech budovy,které jsou společné
<br> vlastníkům jen některých jednotek,WC ve 3.NP společné pro jednotky
1246/6,1246/7 a 1246/8 <.>
<br> K vlastnictví bytové jednotky dále patři příslušný spoluvlastnický podíl 221/4676 na
společných částech budovy a uvedeném pozemku,příslušenství a součástech
a kanalizačních a vodovodních přípojkách dle zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech
a kanalizacích,v platném znění.Práva a závazky vztahující se k budově a jednotce
jsou uvedena v prohlášení vlastníka budovy.Prohlášení vlastníka budovy je
k nahlédnutí ria Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy,odd.domu,č.dv.85 <,>
Hluboká 8,Jihlava <.>
<br> Popis bytu: obvod,stěny a příčky zděné,stro...

Načteno

edesky.cz/d/2602936

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jihlava‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz