« Najít podobné dokumenty

Město Hradec Králové - Závěr zjišťovacího řízení: „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Krá...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hradec Králové.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZZR-Chlumec-HK.pdf
Ministerstvo životního prostředí
<br> Hradec Králové 07.01.2019
Č.j.MZP/2019/550/51
ZN/MZP/2018/550/195
<br>
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) <.>
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec
Králové (mimo).“
<br> Kapacita záměru:
Začátek stavby: km 26,960 Chlumec nad Cidlinou <.>
Konec stavby: km 0,940 Hradec Králové <.>
Stavba zahrnuje celkovou modernizaci stávající jednokolejné železniční tratě
převážně ve stávající stopě,směrové úpravy jsou navrženy v odbočce Plačice a
před Chlumcem nad Cidlinou.Součástí modernizace je rozšíření tratě na
dvoukolejnou mezi ŽST Hradec Králové hlavní nádraží (mimo) a ŽST Chlumec
nad Cidlinou (mimo) a zvýšení rychlosti na 160 km/hod vyjma obou konců úseku <.>
Stanice Káranice,Dobřenice a Praskačka budou rekonstruovány včetně
peronizace (vyjma Praskačky) a prodloužení stanic pro dlouhé vlaky 740 m.ŽST
Praskačka bude nadále sloužit pro nákladní dopravu,název bude změněn na ŽST
Praskačka – staré nádraží.U přejezdu mezi obcemi Praskačka a Urbanice bude v
traťovém úseku zřízena nová samostatná zastávka Praskačka.ŽST Nové Město
nad Cidlinou bude změněna na zastávku.Budou přestavěny zastávky Hradec
Králové-Kukleny,Lhota pod Libčany a Kratonohy,bude zřízena nová zastávka
Obědovice.Odbočka Plačice bude rekonstruována <.>
Železniční stanice nebudou pravidelně obsazeny provozními zaměstnanci a
železniční provoz bude řízen dálkově z Hradce Králové resp.v budoucnu z
Centrálního dispečerského pracoviště v Praze.Výpravní budovy ve stanicích
Praskačka,Dobřenice,Nové Město nad Cidlinou budou odstraněny.Na Odbočce
Plačice,v ŽST Praskačka,Dobřenice a Káranice budou vybudovány nové
technologické objekty pro zabezpečovací,sdělovací a energetická zařízení <.>
Součástí stavby jsou opatření k omezení dopadů účinku hluku z železniční...

Načteno

edesky.cz/d/2602932

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hradec Králové      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz