« Najít podobné dokumenty

Město Hradec Králové - k. ú. Hradec Králové - stanovení PŘÚ DZ MK - Jungmannova 1401, HK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hradec Králové.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-006392.pdf
1/3
<br>
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVY
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.: MMHK/006392/2019
ZE DNE: 10.1.2019
SPIS.ZN.:
<br>
<br> SZ MMHK/006392/2019 OD1/Gaj
<br> MMHK/006824/2019
<br>
<br> Statutární město Hradec Králové
<br> odbor správy majetku města
<br> Československé armády 408
<br> 500 03 Hradec Králové
<br>
<br> OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXXXXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Miroslav.Gaj@mmhk.cz
<br>
<br>
DATUM: 11.1.2019
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravy,oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu
na místních komunikacích dle § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
dále jen správní řád <,>
<br> vydává opatření obecné povahy
<br> spočívající ve
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> v Hradci Králové
<br> Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností po předchozím souhlasném vyjádření Policie České republiky - Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje,Územního odboru Hradec Králové,dopravního inspektorátu
vydaného pod Č.j.KRPH – 73267 – 2 / ČJ - 2017 - 050206 ze dne 10.8.2017 a 11.1.2019
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb.Sb.pro
přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích přemístění parkovacího stání z dvanáctého
místa kolmého stání zleva na první místo kolmého stání zleva na parkovišti před domem čp.1401
ulice Jungmannova v Hradci Králové,následující dopravní značení:
<br> SDZ č.IP 12 (symbol osoby na vozíku z označení O7) + DT č.E13 („5H1 1128“) + VDZ č.V 10f -
viz.příloha
<br>
Do...
20190111103648.pdf
Ooomí

Načteno

edesky.cz/d/2602930

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hradec Králové      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz