« Najít podobné dokumenty

Město Přerov - Návrh programu 7. schůze Rady města Přerova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přerov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh programu_7RM_2019_17_01_2019.pdf
1
<br>
<br> RADA MĚSTA PŘEROVA
<br>
<br>
V Přerově dne 11.1.2019
<br>
<br> Svolávám
<br> 7.schůzi Rady města Přerova <,>
<br>
<br> která se bude konat dne 17.ledna 2019 v 9.30 hodin v zasedací místnosti Rady
<br> města,nám.T.G.M.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PROGRAM:
<br>
<br>
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA
1.Zahájení primátor
<br> 2.Volba ověřovatele zápisu primátor
<br> 3.Kontrola plnění usnesení,informace z komisí
<br> 3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných
finančních prostředků
<br> Ing.Mazochová
<br> 4.Finanční záležitosti
<br> 4.1 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků Ing.Mazochová
<br> 4.2 Rozpočtové opatření č.26 Ing.Mazochová
<br> 4.3 Rozpočtové opatření č.1 Ing.Mazochová
<br> 5.Rozvojové záležitosti
<br> 5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Penzion
Novosadka“ <.>
<br> primátor
<br> 5.2 Rozšíření obsahu změny Územního plánu města Přerova –
zkrácený postup pořízení
<br> primátor
<br> 5.3 Vyřazení drobného dlouhodobého majetku primátor
<br> 6.Příprava a realizace investic,dotace a veřejné zakázky
<br> 6.1 Demolice bytového domu č.p.1573,Velké Novosady,Přerov Ing.Mazochová
<br> 6.2 Regenerace panelového sídliště Budovatelů,1.etapa -
uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie
<br> Ing.Mazochová
<br> 6.3 Regenerace panelového sídliště Budovatelů,1.etapa -
uzavření Smlouvy o realizace překládky sítě elektronických
komunikací č.VPI/MS/2018/00234
<br> Ing.Mazochová
<br> 6.4 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes
výstaviště
<br> Ing.Mazochová
<br> 6.5 Veřejná zakázka „Opravy 7ks bytových jednotek“ – rozhodnutí
o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem
<br> Ing.Mazochová
<br>
<br> 2
<br>
<br> 7.Majetkoprávní záležitosti
<br> 7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí –
části pozemku p.č.510/9 v k.ú.Předmostí za pozemek p.č <.>
6752/52 a část pozemku p.č.6752/32 oba v k.ú.Přerov
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2602929

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přerov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz