« Najít podobné dokumenty

Obec Světí - Zápis 7.9.2018.docx

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 7.9.2018.docx
OBEC SVĚTÍ
<br> ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTÍ
<br> Místo konání: Hostinec Na Zavadilce Světí
Doba konání: 7.9.2018 od 20 hodin
<br> Přítomni:
<br> Členové zastupitelstva:
XXXXXXX XXXXXXXX Šafková,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX
<br> Hosté: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX st <.>,XXXXXXXX XXXXX,p.Čihal,P.Tarantíková,p.Černý,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXX,XXXX XXXXXX,p.Diviš,XXXXXXX XXXX
<br> X.Zahájení veřejného zasedání starostkou
Na zasedání byli přítomni 4 členové ZO,zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné.Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> 2.Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Navržený program:
1.Schválení programu,zapisovatele,ověřovatelů zápisu
2.Informace o stavebním povolení na chodníky (etapa Čihalovi – směr Bříza)
3.Informace k volbám do obecních zastupitelstev
5.Různé
6.Diskuze
<br> Jako zapisovatelka byla určena XXXXX XXXXXXX,jako ověřovatelé zápisu byli určeni XXX XXXXXX a XXXX XXXXXX <.>
<br> Usnesení ZOS XX/XXXX:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program,zapisovatele Lenku Šádkovou a ověřovatele Jana Nevrlého a XXXXX Středu
Pro: X,Proti: X,Zdržel se: 0
<br> 3.Informace o stavebním povolení na chodníky (etapa Čihalovi – směr Bříza)
Obec konečně získala stavení povolení na chodníky směrem na Břízu,od Čihalových dolů.Obec tedy může požádat o dotaci.S chodníky se budou dělat nové vjezdy a vchody k brankám a to bez finanční spoluúčasti občanů.Začátek realizace je plánován dle výsledku žádostí o dotace na jaro-léto 2019.Obec bude žádat o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury a z dalších možných zdrojů <.>
<br> 4.Informace k Volbám do obecních zastupitelstev
Volby do zastupitelstva obce budou probíhat v pátek 5.10.2018 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 6. 10. 2018 od 8:00 do 14:00.Starostka před...

Načteno

edesky.cz/d/2602844

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz