« Najít podobné dokumenty

Obec Světí - Ustavují zasedání: Zápis 9.11.2018.docx

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ustavují zasedání: Zápis 9.11.2018.docx
ZÁPIS
z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Světí
<br> Obecní úřad Světí v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění informoval o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Světí,svolaného dosavadní starostkou obce Ing.Martinou Salákovou Šafkovou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích na elektronické i fyzické úřední desce <.>
<br> Místo konání: obecní hostinec Na Zavadilce
Doba konání: 9.11.2018 od 19:00 hodin
<br> 1.Zahájení ustavujícího zasedání dosavadní starostkou
Přivítání členů nově zvoleného ZO,hostů,seznámení s výsledky voleb,proti výsledku voleb v obci Světí nebyla  zákonné lhůtě u Krajského soudu v Hradci Králové podána žaloba.Výsledky voleb jsou tedy platné <.>
Počet přítomných členů nově zvoleného ZO 7,usnášeníschopnost ano,seznámení s návrhem programu <.>
<br> 2.Složení slibu členů zastupitelstva
Po seznámení se slibem a způsobem složení slibu,složili všichni nově zvolení zastupitelé slib,což stvrdili svými podpisy.Slib zastupitelů včetně jejich podpisů je přílohou č.1 tohoto zápisu <.>
<br> 3.Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
Jako ověřovatelé zápisu byli určeni Zdena Kohlertová a XXX XXXXXX,jako zapisovatelka byla určena
XXXXX XXXXXXXXXXX <.>
<br> X.Schválení programu
Proběhlo přednesení programu a program byl schválen <.>
1.Složení slibu zastupitelů
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
3.Schválení programu
4.Určení způsobu volby starosty a místostarosty
5.Volba starosty
6.Volba místostarosty
7.Zřízení finančního a kontrolního výboru – určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
8.Zřízení stavebního,pořádkového,kulturního a sociálního výboru,určení počtu členů,volba předsedů a členů výborů
9.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
10.Volba zástupce obce v Správní radě Mikroreg...

Načteno

edesky.cz/d/2602843

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz