« Najít podobné dokumenty

Obec Světí - Zápis 14.12.2018.doc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 14.12.2018.doc
\m,<,>
<br>
<br>
ZÁPIS
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Světí
<br> Termín konání: 14.12.2018 od 19 hodin
<br> Místo konání: Hostinec na Zavadilce,Světí
Přítomni:
<br> Zastupitelstvo: XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXXX,Zdena Kohlertová,XXXXXXX XXXXXXXX Šafková,XXXX XXXXXX <,>
Omluven: XXX XXXXXX
Hosté: XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,p.Čihal,p.Bažant,p.Kvasnička,p. Petr
1.Zahájení veřejného zasedání,schválení programu,zapisovatele,ověřovatelů zápisu
<br> Na zasedání bylo přítomných 6 členů ZO,zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné.Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Navržený program:
1.Schválení programu,zapisovatele,ověřovatelů zápisu
<br> 2.Rozpočtové provizorium
<br> 3.Záměr podání žádostí o dotace
4.Různé
· Rozpočtové opatření č.5
· Rozpočtový výhled 2020-2021
5.Diskuze
<br> Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Jako zapisovatelka byla určena XXXXX XXXXXXXXXXX,jako ověřovatelé zápisu byli určeni Zdena Kohlertová a XXXX XXXXXXXX <.>
<br> Proběhlo schválení programu,zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
<br> Usnesení ZOS 20/2/2018:
Zastupitelstvo obce Světí schvaluje navržený program,zapisovatelku Lucii Hendrychovou a ověřovatele Zdenu Kohlertovou a XXXXX Hlušičku <.>
Pro: X členů,proti: X,zdržel se: 0 <.>
2.Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo projednalo pravidla rozpočtového provizoria Obce Světí do schválení rozpočtu na rok 2019 <.>
Usnesení ZOS 21/2/2018:
Zastupitelstvo obce Světí schvaluje pravidla rozpočtového provizoria Obce Světí do schválení rozpočtu na rok 2019 v následujícím znění: Obec Světí bude hospodařit dle skutečných příjmů a výdajů roku 2018 <.>
Pro: 6 členů,proti: 0,zdržel se: 0 <.>
<br> 3.Záměr podání žádostí o dotace
Zastupitelstvo obce projednalo následující záměry podání žádostí o dotace z prostředků Královéhradeckého kraje:
Podpora provozu prodejen na venkově – KHK nově vypsal dotační titul na podporu malých venkovských prodejen po vzoru...

Načteno

edesky.cz/d/2602842

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz