« Najít podobné dokumenty

Obec Bezvěrov - Výzva k podání nabídky - Veřejná zakázka na služby, Smlouva o dílo - Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Bezvěrov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bezvěrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smouva o dílo - "Sběr, svoz a odstraňování SKO v obci Bezvěrov"

Výzva k podání nabídky - Veřejná zakázka na služby, Smlouva o dílo - Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Bezvěrov
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Veřejná zakázka dle 5 52 písm.a) a 5 53 zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek,v platném znění - jedná se o zadávací řízení zadávané postupem dle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)
<br> „Sběr,svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů V obci Bezvěrov“
<br> ve vztahu k zákonu se jedná o zjednodušené podlimitní řízení PREAMBULE
<br> Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků zadávacího řízení V rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 5 53 zákona <.>
<br> Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky,včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.Předpokládá se,Že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje Všechny pokyny,formuláře,termíny a specifikace obsažené vzadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.Pokud účastník zadávacího řízení neposkytne včas Všechny požadované informace a dokumentaci,nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám,může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka zadávacího řízení ztohoto řízení.Zadavatel nemůže vzít vúvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou vjeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení účastníka zadávacího řízení z tohoto řízení <.>
<br> Veškeré další údaje,které zadavatel poskytuje účastníkům zadávacího řízení podle podmínek zadávacího řízení,předává písemně v souladu s ustanovením Š 214 zákona na profilu zadavatele.Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení € 98 zákona doručena včas,zadavatel uveřejní,odešle nebo předá vysvětlení včetně přesného znění žádosti o vysvětlení bez identifikace tohoto dodavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení.Vysvětlení bude doručeno všem účastníkům,kteří požádali o poskytnutí ...

Načteno

edesky.cz/d/2602796

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bezvěrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz