« Najít podobné dokumenty

Obec Litohlavy - Veř. vyhl. MěÚ Rokycany - Oznámení o zahájení stav. řízení "Napojení sev. Rokycanska na dálnici D5, I. etapa"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Litohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veř. vyhl. MěÚ Rokycany - Oznámení o zahájení stav. řízení "Napojení sev. Rokycanska na dálnici D5, I. etapa"
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
<br> 2.7.2018 spis.zn.:MeRo/7334/OD/18 Ant
č.j.dokumentu: MeRo/13482/OD/18
<br> XXXXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 21.12.2018
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,příspěvková organizace,IČO 72053119 <,>
Koterovská 462/162,326 00 Plzeň,kterou zastupuje HaskoningDHV Czech Republic,spol <.>
s r.o <.>,IČO 45797170,Sokolovská 100/94,186 00 Praha (dále jen „stavebník“),dne 2.7.2018
podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,I.etapa“
na pozemkových parcelách parc.č.718,740,741/1,864/20,864/21,864/22,885/8,885/9 <,>
885/16,1378/1,1378/2,1378/9,1378/10,1378/11,1395/11,1478,1483,1487,1597,1612/1 <,>
1612/2,1612/3,1612/4,1612/5,1612/6,1612/7,1612/8,1613/1,1613/2,1613/3,1613/4 <,>
1613/5,1613/6,1613/7,1613/8,1613/9,1613/10,1613/11,1613/12,1613/13,1613/14,1613/15 <,>
1613/16,1613/17,1613/18,1613/19,1613/20,1613/21,1613/22,1613/23,1613/24,1613/25 <,>
1613/26,1613/27,1613/28,1613/29,1613/30,1613/31,1613/32,1613/33,1613/34,1613/35 <,>
1613/36,1613/37,1613/38,1613/39,1613/40,1613/41,1613/42,1613/44,1613/45,1613/46 <,>
1613/47,1613/48,1613/49,1613/50,1613/51,1613/52,1613/53,1613/54,1613/55,1613/56 <,>
1613/57,1613/58,1613/59,1613/60,1613/61,1613/62,1613/63,1613/64,1613/65,1613/66 <,>
1613/67,1613/68,1613/69,1613/70,1613/71,1613/72,1613/73 v katastrálním území Litohlavy <,>
<br> na pozemkových parcelách parc.č.1322/1,1322/2,1322/3,1322/4,1322/5,1322/6,1322/7 <,>
1322/8,1322/9,1322/10,1322/11,1322/12,1322/13,1322/14,1322/15,1322/16,1322/17 <,>
1322/18,1322/19,1322/20,1322/21,1322/22,1322/23,1322/24,1322/25,1322/26,1322/27 <,>
1322/28,1322/29,1322/30,1322/31,1322/32,1322/33,1322/34,1322/35,1322/36,1322/37 <,>
1322/3...

Načteno

edesky.cz/d/2602794

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Litohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz