« Najít podobné dokumenty

Obec Loukov - Kolaudační souhlas

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Loukov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br>
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> Č.J.: MUBPH 772/2019-1
OPR.ÚŘEDNÍ OSOBA: MVDr.XXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: kubejova@mubph.cz
<br> DATUM: 09.01.2019
<br>
<br>
Obec Loukov
Loukov 199
768 75 Loukov
<br>
<br>
<br>
Kolaudační souhlas
<br>
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
právních předpisů,dále jen vodní zákon a jako speciální stavební úřad podle ustanovení
§ 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,dále jen stavební zákon a místně příslušný
podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
dále jen správní řád,navrhovateli,kterým je:
<br> Obec Loukov,Loukov 199,768 75 Loukov,IČ: 00287440
<br> vydává kolaudační souhlas
<br>
<br> podle ustanovení § 122 stavebního zákona pro stavbu vodního díla „Obnova vodních
a mokřadních ploch – Libosváry“,na pozemcích p.č.2570,2521,2520 v katastrálním
území Libosváry u Bystřice pod Hostýnem,obec Loukov – Libosváry,kraj Zlínský,číslo
hydrologického pořadí 4-12-02-078 <.>
<br>
<br> Popis stavby vodního díla:
<br> Členění vodního díla: SO 01 Vodní nádrž
SO 02 Mokřadní a boční tůň
SO 03 Vegetační úpravy
Parametry:
Vodní nádrž
Výška hráze max.h = 2,86 m (nad terénem)
Šířka koruny hráze š = 3,0 m
Délka koruny hráze l = 383,61 m
Zátopová plocha provozní P = 27 910 m2 = 2,791 ha
Retenční objem provozní W = 32 900 m3
Výška vody provozní hv = 0,25 – 2,40 m
Mokřad
Zátopová plocha provozní P = 2 515 m2 = 0,2515 ha
Retenční objem provozní W = 566 m3
Výška vody provozní hv = 0,20 – 0,50...

Načteno

edesky.cz/d/2602772

Meta

EIA   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Loukov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz