« Najít podobné dokumenty

Obec Troubky - Usnesení 4. schůze Rady obce Troubky.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Troubky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Obec Troubky
<br> Minima 280120,7131 01; “I [“š'íllllilil/ Le! i:; fill! 30113! | | Promil: podal:dimM-tr:ullíltyfz
<br> USNESENÍ
<br> 4.schůze Rady obce Troubky konané dne 27.12.2018 v v kanceláři starosty obce od 10:00 hod <.>
<br> ALEBO/2018 4R/81/2018
<br> 4R182/2018
<br> 4R4'83/2018
<br> 4R184/2018
<br> lift/8512018
<br> iMi/8612018
<br> 4R187I2018
<br> lili/8819018
<br> 4RJ'89/2018
<br> 4R19012018
<br> 43/91/2018
<br> Rada obce Troubky schvaluje rozpočtové opatření č.15/2018 v předloženém znění <.>
<br> Rada obce Troubky schvaluje rozpis schváleného rozpočtu obce na rok 2019 v předloženém znění <.>
<br> Rada obce Troubky schvaluje
<br> 1.rozpočet Základní školy a Mateřské školy Troubky na rok 2019 v předloženém znění <.>
<br> 2.závazné ukazatele provozního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Troubky v předloženém znění <.>
<br> Rada obce Troubky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Troubky v předloženém znění <.>
<br> Rada obce Troubky schvaluje změnu platu ředitele Základní školy a Mateřské školy Troubky s účinností od 1.1.2019,a to dle přílohy <.>
<br> Rada obce Troubky schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě mezi společností GB-geodezie,spol.s r.0 <.>,Brno,a Obcí Troubky <.>
<br> Rada obce Troubky schvaluje
<br> 1.poskytnutí finančního daru v celkové výši 1 000 Kč pro Sdružení na ochranu ohrožených dětí,z.3 <.>,Praha <.>
<br> 2.poskytnutí finančního daru v celkové výši 1 000 Kč na Konto Bariéry Nadace Charty 77 <.>
<br> Rada obce Troubky schvaluje poskytnutí finančmho daru na účet Tříkrálové sbírky 2019 v celkové výši 3 000 Kč <.>
<br> Rada obce Troubky schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu pozemku p.č.1249 mezi Obcí Troubky a Tj Sokol Troubky,kterým dojde k ukončení nájemního vztahu mezi smluvními stranami <.>
<br> Rada obce Troubky schvaluje
<br> 1.prodloužení nájmu obecního bytu na DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní M...

Načteno

edesky.cz/d/2602748

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Troubky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz