« Najít podobné dokumenty

Město Počátky - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ: Častrov vršek - obnova NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Počátky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 [71 KB]
Městský úřad Počátky
stavební odbor
<br> Palackého náměstí 1,394 64 Počátky,tel.:561 034 933,fax: 565 495 533,e-mail: stavby@pocatky.cz
<br>
Č.j.: 2-1258-4/2018/st Počátky : 11.01.2019
Spis.zn.: 1258/2018 85/18 Listů : 6
<br> Přílohy: 0 Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXX,DiS <.>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Počátky,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“) <,>
kterou dne 16.11.2018 podal
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice <,>
v zastoupení:
<br> ELPE s.r.o <.>,IČO 49050494,Myslotínská 1978,393 01 Pelhřimov
<br> (dále jen „žadatel“),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění vyhlášky
č.63/2013 Sb <.>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Častrov vršek – obnova NN
(dále jen „stavba“) na pozemcích st.p.½ (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.3 (zastavěná plocha
a nádvoří),st.p.4 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.5 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.11/2
(zastavěná plocha a nádvoří),st.p.12/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.13/1 (zastavěná plocha
a nádvoří),st.p.14 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.15 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.16/1
(zastavěná plocha a nádvoří),st.p.18 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.19 (zastavěná plocha
a nádvoří),st.p.21 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.22 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.23
(zastavěná plocha a nádvoří),st.p.24/2 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.25/3 (zastavěná plocha
a nádvoří),st.p.28/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.29...

Načteno

edesky.cz/d/2602727

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Počátky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz