« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - MěÚ Šlapanice, OV - OZŘ - Střelice - oprava chodníků na ul. Ant. Smutného, II. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Šlapanice, OV - OZŘ - Střelice - oprava chodníků na ul. Ant. Smutného, II. etapa
líllílílllíl ||||l|lllllllíllllíllllíllí
<br> muslv pt 91/000h1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno Odbor výstavby,speciální stavební úřad
<br> [ ]
<br> Číslo jednací: OV-ČJ/1589-19/SVP „ ' %,Spisová značka: OV/11724-2018/SVP 1 y „;;-gr 2919 Vyřizuje/linka: Bc.Petra Svobodova/ ? E-mail: svobodova©slapanicecz,<.> _,g v Brně dne: 07.01.2019 *! 325 „NĚJ/949 Datová schránka: 2xfbbgj 57
<br> &
<br> Oznámení o zahájení stavebního řízení Veřejná vyhláška
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby (dále také jen „speciální stavební úřad“),příslušný podle ustanovení 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích") a v souladu s ustanovením 5 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů,pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.a Ill.třídy,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikaci s výjimkou věcí,o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,oznamuje zahájení stavebního řízení dle ust.€,112 stavebního zákona a 5 16 zákona o pozemních komunikacích ve věci žádosti právnické osoby Obec Střelice,nám Svobody 111/1,664 47,ICO:00282618 (dále jen „stavebník“),o vydání stavebního povolení pro stavbu:
<br> „Střelice — oprava chodníků na ulici Antonína Smutného,II.etapa“
<br> Stavební objekty: 80101 — Qhodník 80 102 — Uprava připojení vchodů a sjezdů
<br> (dále jen <.>,stavba")
<br> na pozemcích parc.č.3471/1,1060/1,1060/2,3466/14,3466/2,3466/9,1106,1107,1108/5,1109,1110/1,1110/2,1111,1116,1117,1119/1,1120/8,1120/2,1060/3,1060/4,1060/5,1060/6,1060/7,1060/8,1060/9,1060/10,1060/11,1060/12,1060/13,1060/14,1060/15,1060/16,1060/17,1060/18,1060/19,254/1,254/2,369/1,285/20,3466/13,3466/8,425,406/1,vk.ú.Střelice,okres Brno — venkov,kraj Jihomoravský,a to podle dokument...

Načteno

edesky.cz/d/2602726

Meta

Stavby   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz