« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu ul. Jar. Svobody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu ul. Jar. Svobody
[
<br> llllllllllll |Illlllllllllllllllllllil
<br> muslvpt Svmzpm ]
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br> Číslo jednací: OV—ČJ/1G1282—18/HAS
<br> Spisová značka: OV/13658—2018/HAS.N Vyřizuje/linka: ing.arch.Soňa Hanzlová/53380445O "1.? „(
<br> E-mail: hanzlova©slapanicecz 'f i! "iii—“ 2019
<br> VBrné dne: 08.01.2019 Po Datová schránka: 2xfbbgj JEE ' ýfďď/ŽÚ/Q' Pa
<br> 7/3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dá/e jen „zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnici II.a Ill.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu obce Střelice,se sídlem náměstí Svobody 111/1,664 47 Střelice,IC 00282618 (dále též „podáte/“) ze dne 18.10.2018 ve věci vedeného správního řízení o opatření obecné povahy podle ust.s 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a podle ust.š 77 odst.1 písm.c) a ust.& 77 odst.5 zákona o silničním provozu a po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.& 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie R,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a E30,Kounicova 687/24,611 32 Brno,IC 7515149 a po písemném stanovisku tohoto dotčeného orgánu,vydaného pod č.j.KRPB- 212371-1/CJ-2018-0600Di dne 15.10.2018; podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br> na místní komunikaci: ul.Jar.Svobody v obci Střelice (k.ú.Střelice u Brna) v ús...

Načteno

edesky.cz/d/2602725

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz