« Najít podobné dokumenty

Město Janov - Výzva k podání cenové nabídky - zalesňování a vylepšování v městských lesích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Janov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání cenové nabídky - zalesňování a vylepšování v městských lesích
_ Město Janov,Janov č.p.19,793 84 Janov IC: 00 296 066,tel.: 554 641 476,e-mail: mestojanov©seznam.cz
<br> Výzva k podání cenové nabídky na :
<br> Zalesňování & ulepšování v městských lesích Janov
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim platného zákona č.134/2016,o zadávání Veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů <.>
<br> Město Janov předkládá výzvu k podání cenové nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.V souladu s ustanovením š 31 zákona č.134/2016 Sb.o veřejných zakázkách,v platném znění (dále jen zákon) zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení zakázku malého rozsahu,zadavatel je však povinen dodržovat zásady uvedené v © 6 zákona <.>
<br> 1 Identifikační údaje o zadavateli veřejné zakázky <.>
<br> Investor ( stavebník,zadavatel) město Janov
<br> Se sídlem: Janov č.19,793 84 Janov
<br> Zastoupen: Ing Milanem Kaločem,starostou města Peněžní ústav Česká spořitelna
<br> Číslo účtu: 1848356359/0800
<br> II Předmět veřejné zakázky <.>
<br> II/ 1.Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Služby v oblasti zalesňování
<br> 11/2 Popis předmětu veřejné zakázky:
<br> Předmětem veřejné zakázky je zalesňování a vylepšování v rozsahu určeném zadavatelem včetně sadebního materiálu:
<br> Zalesňování předpokládané množství 95 000 ks Vylepšování předpokládané množství 5 000 ks Sadební materiál BO předpokládané množství 5 000 ks BK předpokládané množství 85 000 ks Db předpokládané množství 5 000 ks
<br> III Lhůta a místo pro podání nabídek,pokyny pro nakládání s nabídkou.Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 23.1.2019 do 9.00 hod
<br> Místo k podání nabídek je:
<br> Městský úřad Janov,793 84 Janov č.19
<br> Kancelář1podatelna
<br> Jednání komise pro otevírání obálek je neveřejné a proběhne dne 23.1.2019
<br> strana: 1/4
<br> _ Město Janov,Janov č.p.19,793 84 Janov IC: 00 296 066,tel.: 554 641 476,e-mail: mestojanov©seznam.cz
<br> V zasedací místnosti Městského úřadu v Janově č.19.Jednání komise pro hodnocení nabídek bude dne...

Načteno

edesky.cz/d/2602721

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Janov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz