« Najít podobné dokumenty

Město Kamenice nad Lipou - Výzva k podání nabídky a ZD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kamenice nad Lipou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky a ZD
„ŽŠ ŠŠŠ _.<.> OZU.<.> f <.>,<.> _ M_<oqzšo _šomqnmi „5553335 555,2? 20339 223.zmwc E.:?
<br> <4N<> x _uoEŽ z>w=umx > N>u><>om coxcšmzšom
<br> Žwmmosm „_Nmš ? <mezm N<>Šmom _<_>rmzo mommĚc z><ooo><x< N>o>zm _<___<_o mmwš N>xoz> m.„3306 Mm; o w>o><>z <mmm„_z<oz N>ŠNmz <m szz_ ŠNUEQo: wmmoymc
<br> ___uoENmzm zo<m._.<.> _o mrmqšogowřc 28 3353 _<_mmš=
<br> STÁTNÍ FOND
<br> mm
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLlKY
<br> Název veřejné zakázky:
<br> PQŘÍZENÍ NOVÉHO ELEKTROMOBlLU PRO POTŘEBY MESTA
<br> Druh zadávacího řízení:
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadaná mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <.>
<br> Zadavatel
<br> Název: Město Kamenice nad Lipou
<br> Sídlo: nám.Čsl.armády 52,394 70 Kamenice nad Lipou IČO: 00248380
<br> Profil zadavatele:
<br> https://Www.vhodne—uverejneni.cz/profil/mesto—kamenice-nad- lipou
<br> Statutární orgán:
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXX,starosta města
<br> Telefon,fax +XXX XXX 432 360 E-mail: mesto©kamenicenlcz
<br> Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení a osoby podílející se na přípravě zadávací dokumentace
<br> (na základě plné moci):
<br> XXXX XXXXXXX
<br> lPl s.r.o <.>
<br> Strojírenská 34
<br> 591 01 Žďár nad Sázavou
<br> Telefon,fax: +420 739 049 484 E-mail: capek©ipicz
<br> STÁTNÍFOND
<br> ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> » - - atm Ministerstvo životního prostředí CES K 5 RE „ u s „xv
<br> 1.ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br> 1.1.Zadávací dokumentace
<br> Tato Zadávací dokumentace (dále též „ZD“) je soubor dokumentů,údajů,požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky V podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky <.>
<br> V případě,že zadavatel získá další informace potřebné pro zpracování nabídky,poskytne je neprodleně všem dodavatelům,kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla kompletní zadávací dokumentace poskytnuta <.>
<br> 1.2.Přílohy zadávací dokumentace
<...

Načteno

edesky.cz/d/2602712

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kamenice nad Lipou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz