« Najít podobné dokumenty

Město Kaplice - Dražební vyhláška - pov. Mohylová Verona,r. 1947, Benešov nad Černou čp. 434

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kaplice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
111111
<br> Exekutorský úřad Karviná „jjljlljjjj Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,soudní exekutorka MUKAXXXXXXXXXX sídlem Na Bělidle XXX/X,XXX 01 Karviná — Fryštát
<br> tel.596 312 846,IC 66244773,zapsán u EK ČR pod ev.č.171,bankovní spojení: 249527334f0300 ID datové schránky: v3t6rv4,email: info©e><ekucekarvina.cz,www.exekucekarvina.cz
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXX Č.j.: XXX EX XXXXX/XX—XXX Usnesení Soudní exekutorka Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Karviná,se sídlem Karviná — Fryštát,Na Bělidle 801/4,PSC 733 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ceském Krumlově ze dne 30.6.20l2,č.j.4 EXE 134/2012—18,které nabylo právní moci dne 3.9.2012,kterým byla nařízena exekuce podle
<br> vykonatelného notářského zápisu JUDr.Vladislav Sikora notář č.j.NZ 246/2005,N 25 l/2005 ze dne 13.9.2005,který nabyl právní moci dne 3 l.10.2005 v právní věcí
<br> oprávněného: XXXXX XXXXXX,Písečná čp.XXX,XXX XX Písečná,zast.JUDr.XXXXXX XXXXXXXXXXX,advokát,Karola Sliwky čp.lXX / čo.20,733 0l Karviná — Fryštát <,>
<br> k vymoženi pohledávky oprávněného s příslušenstvím,nákladů exekuce oprávněného,a nákladů této exekuce proti povinné: Verona Mohylová,nar.19.4.1947,Benešov nad Černou čp.434,382 41 Benešov nad Černou <,>
<br> za účasti manžela povinné: XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Benešov nad Černou čp.434,382 41 Benešov nad Černou.ROZHODL TAKTO:
<br> [.Dražební jednání ohledně prodeje nemovitostí povinné,které jsou součástí společného jmění manželů,zapsaných na LV c.413,vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Český Krumlov,pro obec Benešov nad Čel nou,kat.území Benešov nad Černou,a to:
<br> B Heniová & 05 ti
<br> Pozemky Parcela Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využiti Způsob ochrany St.608 91 zastavěná plocha a
<br> nádvoří Součástí je stavba: Benešov nad Cernan,č.p.4.34,mirek Stavba stojí na pozemku p.č.: St.608
<br> 1588/2 361 ostatní plocha neplodná půda 1588/3 1132 ostatní plocha neplodná půda
<br> nařízené usnesením č.j.171 EX ...

Načteno

edesky.cz/d/2602702

Meta

Jednání zastupitelstva   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kaplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz