« Najít podobné dokumenty

Město Dačice - č. 16/19 Usnesení 7. zasedání rady města Dačice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dačice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Mý
<br> USNESENÍ 7.zasedání rady města Dačice konané dne 9.1.2019 v zasedací místnosti rady
<br> 1/7/RM/2019 Výpověď z bytu č.15,Dačice 175/I
<br> I.Rada města schvaluje vypovězení nájmu bytu č.15 o velikosti 2+1 s přísluše umístěného ve 3.podlaží domu čp.l75/I,ul.Bratrská v Dačicích nájemci pam 2 z výpovědního důvodu uvedeného V 5 2288 odst.1 písm.a) zákona 0.89/2012 Sb <.>
<br> [Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: O,Nehlasova1: 0,Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]
<br> 2/7/RM/2019 Výpověď z bytu č.7,Dačice 190/V
<br> I.Rada města schvaluje vypovězení nájmu bytu č.7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěného ve 2.podlaží domu cp.190/V,ul.Komenského v Dačicích paní š Šz výpovědního důvodu uvedeného v & 2288 odst.] písm.a) zákona c.89/20'12 Sb <.>
<br> [Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: O,Nehlasova1: O,Zdržel se: O,Usnesení bylo: PŘIJATO]
<br> 3/7/RM/2019 Výpověď z nájmu bytu 200/V - 1 a nabídka veřejnosti
<br> v
<br> 1.Rada města schvaluje _uk ul.Sokolská V Dačicích s & veřejnosti <.>
<br> 11.Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o uko velikosti 2+1,v bytovém domě 200/V,ul.Sokolská v Dačicích s [Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: O,Zdržel se: O,Usnesení bylo: PRIJATO]
<br> 4/7/RM/2019 Nabídka pronájmu startovacího bytu č.7,175/I
<br> I.Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č.7 v bytovém domě 175/1 <,>
<br> ul.Bratrská v Dačicích veřejnosti,tak jak je uvedeno v usnesení.[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: O,Nehlasoval: 0,Zdržel se: O,Usnesení bylo: PŘIJATO]
<br> b _u č.1,o velikosti 2+1,v bytovém domě ZOO/V,ke dni 28.2.2019 a nabídku volného bytu
<br> 5/7/RM/2019 Věcný dar pro DM Studio - mažoretky Dačice,z.s.za úspěšnou reprezentaci města
<br> I.Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru v XXX.celkové Výši XX XXX Kč pro DM studio- mažoretky Dačice,z.s <.>,se sídlem Za Lávkami 273/111,Dačice,IČ: 270 52 303.[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: O,Nehlasoval: 0,Zdržel se: O,Usnesení bylo: PŘIJATO]
<br> Usneseni je uveřejněno...

Načteno

edesky.cz/d/2602700

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dačice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz