« Najít podobné dokumenty

Město Dačice - č. 17/19 Stavební povolení - Modernizace silnice III/40626, křiž. II/406 - Lidéřovice - Český Rudolec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dačice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
OD0111-19/NOVM Modernizace silnice III/40626,úsek křiž.|I/406 - Lidéřovice — Český Rutzleý
<br> Městský úřad Dačice odbor dopravy Krajířova 27/I,380 13 Dačice
<br> Datum: 10.ledna 2019 Telefon: 384 401 245 č.j.: ODO/111-19/NOVM e-mail: siln.hosp2©dacice.cz Č.spisu: 3346/2018 Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Jméno a adresa stavebníka:
<br> Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice v zastoupení
<br> Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje p.o <.>,Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice,IČ: 70971641
<br> ROZHODNUTÍ
<br> veřejnou vyhláškou dle 9 144 odst.2 správního řádu STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Dne 18.10.2018 podal stavebník Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice v zastoupení Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje p.0 <.>,Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice,IČ: 70971641 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Modernizace silnice III/40626,křiž.Il/406 — Lidéřovice — Český Rudolec" (dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo KN 2604/1 v k.ú.Český Rudolec (623105) a na pozemcích parc.č.KN 269/3,379/4,1027/2,1027/4,1027/6,1027/20,1027/28,1027/31,1027/32,1027/34,5004,5087 a 5596 v k.ú.Lidéřovice (718718).Městský úřad Dačice,Odbor dopravy jako speciální stavební úřad podle 9 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,O pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,přezkoumal Váš návrh ze dne 18.10.2018 podle 5 16 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a rozhodl takto:
<br> Stavba: „Modernizace silnice III/40626,křiž.II/406 — Lidéřovice - Český Rudolec" na pozemku parcelní číslo KN 2604/1 v k.ú.Český Rudolec (623105) a na pozemcích parc.č.KN 269/3,379/4,1027/2,1027/4,1027/6,1027/20,1027/28,1027/31,1027/32,1027/34,5004,5087 a 5596 v k.ú.Lidéřovice (718718) se
<br> povoluje <.>
<br> Stavba Obsahuje: Modernizace komunikace |||/40626 vúseku Od...

Načteno

edesky.cz/d/2602699

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dačice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz