« Najít podobné dokumenty

Město Dačice - č. 12/19 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Modernizace silnice II/406, hranice kraje - Dačice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dačice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
12/49
<br> Městský úřad Dačice
<br> odbor dopravy Krajířova 27/I,380 13 Dačice
<br> Datum: 9.ledna 2019 Telefon: 384 401 245 Č.j.: ODO/489-19/NOVM e—mail: siln.hosp2©dacice.cz Čspisu: 3364/2018 Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Jihočeský kraj,U Zimního stadionu XXXX/X,370 76 České Budějovice v zastoupení Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,p.o <.>,Nemanická 2133/10,370 10 Č.Budějovice
<br> Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO Řízení
<br> Dne 21.11.2018 podal Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice v zastoupení Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,p.o <.>,Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice,IČ: 70971641 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu! „Modernizace silnice II/406,hranice kraje - Dačice“ na pozemcích KN 2795/17,2822 a 2846/3 v katastrálním území Dačice (624403),na pozemku KN 783 v katastrálním území Kostelní Vydří (670533) a na pozemcích KN 215,494/1,508/1,508/5,508/6,508/7,508/8,508/9,508/10,508/ 14 a 531/1 v katastrálním" územíVeIký Pěčín (779695).Uvedeným dnem bylo stavební řízení zahájeno <.>
<br> Jedná se o modernizaci komunikace |I/406 v úseku km 30,528 — 34,970 od hranice kraje k městu Dačice.Celková délka opravovaného úseku je 4,442 km ve stávající šířce 6,4 — 6,7 m <.>
<br> Stavba obsahuje dva stavební objekty <.>
<br> Stavba obsahuje: stavební obiekt 50 101 lkm 30.528 - 31,380“: 32,000 - 34,970! silnice II/406 - selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 40 mm,následně na niveletu - 100 mm — ve vybraných Iokalizacích sanace míst se sníženou únosností - sanace konstrukčních vrstev případně aktivní zóny.Odhad plochy určené k sanacím je maximálně 10%.příklad sanace konstrukčních vrstev:.odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 600 mm o provedení ochranné vrstvy z ŠDA 0/63 v tloušťce 300 mm o provedení podkladnívrstvy z ŠDA 0/32 v tloušťce 200 mm příklad sanace aktivní zóny:.odtěžení konstrukčních vrstev na úroveň - 1000 mm o provedení sanace pláně LK 0/125 v tloušťce 400 mm o...

Načteno

edesky.cz/d/2602698

Meta

Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dačice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz