« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/001/2019 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu v k. ú. Žernov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o VŘ č. HSM/001/2019
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY <,>
BÍTOUCHOVSKÁ 1,513 14 SEMILY
<br> 52/HSM/2019-HSMM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/HSM/48/2019-HSMM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 481 663 117
<br> E-MAIL: Marcela.Bisova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz
<br> MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
51101 Turnov
<br> DATUM: 9.1.2019
<br> Oznámení o výběrovém řízení č.HSM/001/2019 na prodej majetku v k.ú.Žernov
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,odbor Odloučené pracoviště Semily
vyhlašuje dne 10.1.2019 výběrové řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitého
majetku v katastrálním území Žernov,specifikovaného v Oznámení o výběrovém řízení <.>
<br> Z důvodu zajištění maximální informovanosti Vás žádáme o zveřejnění Oznámení na Vaší
informační desce a po uplynutí termínu pro podání nabídek jeho vrácení zpět Odloučenému
pracovišti Semily,včetně vyznačení dat vyvěšení a sejmutí <.>
<br> Za spolupráci předem děkujeme.S pozdravem
<br> Ing.XXXX XXXXXX
ředitelka
<br> odboru Odloučeného pracoviště Semily
<br> Přílohy: 1x oznámení o VŘ
1x inzerát
<br>
<br> µ#3476/HSM/2018-HSMM@­¸
3476/HSM/2018-HSMM
Čj.: UZSVM/HSM/3059/2018-HSMM
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové,Horova 180/10,502 06 Hradec Králové
<br> odbor Odloučené pracoviště Semily
<br> oznamuje vyhlášení
<br> výběrového řízení č.HSM/001/2019 s aukcí
(dále jen „VŘ“)
<br> na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu,a to:
<br> Pozemky:
<br>  stavební parcela č.183,druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří,výměra
68 m²,součástí je stavba : Proseč,č.p.12,bydlení
 pozemková parcela č.1660,druh pozemku – zahrada,způsob ochrany -
zemědělský půdní fond,výměra 162 m² <,>
<br> zapsané na LV č.60000 pro katastrální území a obec Žernov,...

Načteno

edesky.cz/d/2602680

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz