« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočtové opatření 144/18, usnesení ze dne 8. 1. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20 Rozpoctove opatreni c 144 18 usneseni RMC ze dne 8 1 2019
I <.>
<br> 1 <.>
<br> schvaluje
<br>
rozpočtové opatření č.144/18 - zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 o účelovou investiční
dotaci ve výši 5.399,9 tis.Kč,a to v příjmech ve třídě 4 - přijaté transfery,na položce
investiční přijaté transfery v průběhu roku ze zahraničí a v kapitálových výdajích oddílu
31+32 - vzdělávání a školské služby,na položce technické zhodnocení MŠ a ZŠ; na akci
Rekonstrukce pavilonu E - tělocvičny ZŠ K Milíčovu 674
<br>
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
2.schůze rady městské části
<br> konaná dne 08.01.2019
<br> číslo usnesení 0005/2/R/2019
<br> Rozpočtové opatření č.144/18 - zvýšení rozpočtu o investiční dotaci v rámci
Operačního programu životní prostředí na akci Rekonstrukce pavilonu E -
<br> tělocvičny ZŠ K Milíčovu 674
<br> Rada městské části Praha 11
<br> Starosta MČ Praha 11: Ing.XXXXXX XXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,CSc <.>,radní
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/X/R/XXXX X

Načteno

edesky.cz/d/2602663

Meta

Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz