« Najít podobné dokumenty

Praha 10 - Stanovení-OOP-ÚMČ P-10 OŽD-Praha 10-90 stanovišť-VOK(ODP)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

002-UMC_P10-OZD-VOK_na_odpad-prvni_polovina_2019-HMG-PRILOHA.pdf
Praha 10,přistavení VOK,I.pololetí 2019
místo přistavení datum čas počet datum čas počet datum čas počet datum čas počet č.p.katastr
<br> 1 Pod Altánem x Na Vrších 11.2.13:00-17:00 1 1.4.13:00-17:00 1 18.5.9:00-13:00 1 1726 Vršovice
2 nám.Mezi Zahrádkami (okraj parku) 11.2.14:00-18:00 1 1.4.13:00-17:00 1 20.5.13:00-17:00 1 1258 Záběhlice
3 Přípotoční x Oblouková 11.2.14:00-18:00 1 1.4.14:00-18:00 1 20.5.13:00-17:00 1 2099/1 Vršovice
4 Káranská x Pobořská 11.2.15:00-19:00 1 1.4.14:00-18:00 1 20.5.14:00-18:00 1 968 Malešice
5 Madridská x Norská 12.2.15:00-19:00 1 1.4.15:00-19:00 1 20.5.14:00-18:00 1 527 Vršovice
6 Ostružinová x Jahodová 13.2.13:00-17:00 1 2.4.15:00-19:00 1 20.5.15:00-19:00 1 925 Záběhlice
7 Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 13.2.14:00-18:00 1 3.4.13:00-17:00 1 21.5.15:00-19:00 1 3056 Michle
8 Doubravčická x Tehovská 14.2.13:00-17:00 1 3.4.14:00-18:00 1 22.5.13:00-17:00 1 3324 Strašnice
9 Tuchorazská (konec ulice) 14.2.14:00-18:00 1 4.4.13:00-17:00 1 22.5.14:00-18:00 1 959 Malešice
10 nám.XXXXXXXXXX XXXXX x Minská XX.X.XX:XX-XX:XX X X.4.14:00-18:00 1 23.5.13:00-17:00 1 2472/1 Vršovice
11 Na Třebešíně x Nad Kapličkou 16.2.8:00-12:00 1 4.4.15:00-19:00 1 23.5.14:00-18:00 1 4446/1 Strašnice
12 Dykova,u Bezručových sadů 16.2.9:00-13:00 1 6.4.8:00-12:00 1 23.5.15:00-19:00 1 4236 Vinohrady
13 Průhonická x Vestecká 18.2.13:00-17:00 1 6.4.9:00-13:00 1 25.5.8:00-12:00 1 2386/1 Strašnice
14 Petrohradská x Pod Stupni 18.2.13:00-17:00 1 8.4.13:00-17:00 1 25.5.9:00-13:00 1 990/5 Vršovice
15 Říčanská x Benešovská 18.2.14:00-18:00 1 8.4.13:00-17:00 1 27.5.13:00-17:00 1 4253/3 Vinohrady
16 Sámova x U Vršovického nádraží 18.2.14:00-18:00 1 8.4.14:00-18:00 1 27.5.13:00-17:00 1 1063 Vršovice
17 Magnitogorská x Tádžická 18.2.15:00-19:00 1 8.4.14:00-18:00 1 27.5.14:00-18:00 1 1873/76 Vršovice
18 Na Slatinách (u telef.automatu) 19.2.15:00-19:00 1 8.4.15:00-19:00 1 27.5.14:00-18:00 1 3406/7 Michle
19 Nedvězská č.6 - 12 20.2.13:00-17:00 1 9.4.15:00-19:00 1 27.5.15:00-19:0...
002-OOP-UMC_P10-OZD-VOK_na_odpad-prvni_polovina_2019-STANOVENI-UD.pdf
Sídlo: Vršovická 68,101 38 Praha 10 Úřední hodiny: tel.: +420 267 093 313
Pracoviště: Vršovická 68,101 38 Praha 10 Po,St 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30 fax: +420 272 739 587
IČ: 00063941 e-mail: posta@praha10.cz
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.Praha,číslo účtu: 19 -2000733369/0800 www.praha10.cz
<br>
DIR č.002/19
<br>
<br> O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y
<br> Městská část Praha 10,Úřad městské části Praha 10,odbor životního prostředí,dopravy a rozvoje <,>
jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákona
o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),podle ustanovení § 171 a ustanovení § 173 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,po písemném vyjádření zástupce
Policie ČR,Krajské ředitelství policie HMP,odbor služby dopravní policie – ODI č.j.KRPA-5386-2/Čj-
2019-0000DŽ ze dne 8.1.2019
<br> v y d á v á
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.zákona o silničním provozu,ve znění
pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích,v platném znění
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
<br> v Praze 10 na místech jednotlivých stanovišť (celkem 90 stanovišť) v termínech a časech dle
harmonogramu (viz.příloha tohoto stanovení) a odsouhlasených situací uložených ve spisových
materiálech rozhodnutí č.j.ODE/SSÚ-K/N/05/004766 vydaného dne 11.1.2006,č.j.P10-013828/2008
ze dne 5.2.2008,č.j.P10-043967/2008 ze dne 14.4.2008,č.j.P10-027802/2009 ze dne 8.4.2009 <,>
č.j.P10-006154/2010 ze dne 27.1.2010,č.j.P10-129672/2012 ze dne 8.1.2013,č.j.P10-004735/2015
ze dne 20.1.2015 a č.j.P10-129716/2017 ze dne 3.1.2018.Jedná se o užití přenosných dopravních
značek v souladu s technickými podmínkami TP 66 – 2.vydání (součást „Zásad pro přechodné
dopravní značení na pozemních komunikacích“),a to z důvodu př...

Načteno

edesky.cz/d/2602658

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 10      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz