« Najít podobné dokumenty

Praha 5 - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 5.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2019 text na web.pdf
Rozpočet na rok 2019
V souladu s ustanoveními zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zákona o hlavním
<br> městě Praze a Statutu hlavního města Prahy zveřejňuje se Návrh rozpočtu na rok 2019 na
<br> internetových stránkách,sekce úřední deska městské části v úplném znění.V listinné podobě se na
<br> úřední desce zveřejňuje Návrh rozpočtu ve stručné podobě,při zachování informace o základních
<br> ukazatelích rozpočtu <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje též Návrh finančního plánu zdaňované činnosti a Návrh
<br> střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2024 <.>
<br> Návrh rozpočtu bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo městské části na svém zasedání 29.ledna
<br> 2019 od 9 hodin ve velké zasedací síni zastupitelstva Štefánikova 13,15,6.patro budovy <.>
<br> Občané mohou své námitky a připomínky k Návrhu rozpočtu uplatnit písemně či elektronicky,podáním
<br> do podatelny úřadu městské části: podatelna@praha5.cz,nebo prostřednictvím datové schránky:
<br> yctbyzq <.>
<br> Případně mohou občané vystoupit přímo na jednání zastupitelstva městské části <.>
<br> Návrh rozpočtu se zveřejňuje nejméně 15 dní před jednáním zastupitelstva městské části.Po jeho
<br> schválení bude rozpočet městské části trvale dostupný na internetových stránkách městské části
<br> v sekci samospráva/ekonomika MČ.Zde jsou též k dispozici rozpočty a závěrečné účty za předchozí
<br> roky <.>

Načteno

edesky.cz/d/2602643

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 5      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz