« Najít podobné dokumenty

Praha 3 - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro osoby ZTP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 3.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

40a-Domazlicka-UD.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 11.01.2019 Sejmout: 28.01.2019
<br>
<br> Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 11.01.2019 Sejmout: 28.01.2019
<br> Městská část Praha 3,Úřad městské části Praha 3,Odbor dopravy,oddělení silničního úřadu
Adresa pracoviště: Seifertova 51,Praha 3,kancelář č.5
Telefon: 222 116 111,fax 222 540 864,e-mail: podatelna@praha3.cz,www.praha3.cz
IČ: 00063517,Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g 2/2
<br> c) Osazení (instalace) a umístění dopravního značení bude provedeno tak,aby nebránilo
provádění údržby komunikace <.>
<br> d) Realizace svislé dopravní značky bude provedena na náklady Technické správy
komunikací hl.m.Prahy.Realizace vodorovného dopravního značení,včetně jeho
následné obnovy a údržby,bude zajištěna žadatelem a provedena na jeho náklady <.>
<br> e) Úřad městské části Praha 3,Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy
provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit popřípadě zrušit,bude-li si to
vyžadovat veřejný zájem nebo v případě,že dopravní značení bude umístěno v rozporu se
stanovenými podmínkami <.>
<br>
<br> f) Platnost tohoto stanovení je totožná s platností rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
č.j.- Spis.značka: S ÚMČ P3 000557/2019,značka: OD/0040/19/Če
<br>
<br> Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení,stanovisko,posouzení,případně jiné
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Domažlická 1505/4 <,>
spočívající v osazení svislé dopravní značky IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem
zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku a RZ 6AK 3430,vyznačení vodorovné DZ V 10f
„Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce
pohybově postiženou“,podal žadatel dne 02.01.2019.K žádosti se písemně vyjádřil zástupce
Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy - Odboru slu...
40-situace_dopravniho_znaceni.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 11.01.2019 Sejmout: 28.01.2019

Načteno

edesky.cz/d/2602641

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 3      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz