« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Opatření obecné povahy (§ 19a odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb.) (11.1.2019-29.1.2019)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
"1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1
<br> Odbor dopravy
<br> [—
<br> ING.XXXXX XXXXXXXXXXX Schnirchova XXXX/X Holešovice
<br> XXX XX Praha X
<br> _1
<br> č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 008144/2019/ODOP/002/LO Kateřina Louthanová/347 08.01.2019
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.& XXX a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné/místní úpravy provozu na pozemní komunikaci V celnici,Praha 1,podané dne 02.01.2019 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V celnici v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B28,E13 stextem „23.1.2019 — 28.2.2019 mimo vozidel stavby“,C4a,Z4b,A15 dle přiložené dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 7.1.2019,č.j.KRPA—1385/ČJ-2019-OOOODŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vreílexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní sit...

Načteno

edesky.cz/d/2602635

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz