« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) (11.1.2019-29.1.2019)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID
<br> 71 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 PRAHA1 Odbor dopravy
<br> XXXXX XXXXX a.s.Jeseniova XXXX/ XXX Žižkov
<br> 130 00 Praha 3
<br> J
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 010205/2019/ODOP/008/HN Vladimír Hanuš/314 09.01.2019
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kostečná,podané dne 7.1.2019,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kostečná <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B28,E13 datum (30.1.2019 - 27.2.2019 + mimo stavbu),IP12,E13 „po—ne 08-06 s platným parkovacím oprávněním oblast 1“ E13 „Pl-0269“,C4a,Z4b,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu S vyjádřením Policie ČR,VKrajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 9.1.2019,č.j.: KRPA 17126-1/CJ-20l9—0000DZ,TP 65/T P 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního znač...

Načteno

edesky.cz/d/2602634

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz