« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh změny DZ VPS Botanická 54 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0013744_stred_Botanicka_54.pdf
1
<br>
<br>
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0013744/2019 5400/OD/MMB/0470353/2018 Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.XXXXXXXXX
<br> 2019-01-10
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 a § 77
<br> odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někte-
<br> rých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě
<br> žádosti Úřadu městské části města Brna,Brno-střed,Odbor dopravy a majetku,Dominikánská 2 <,>
<br> 601 69 Brno,řízení o návrhu opatření obecné povahy podle§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu ve věci stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Botanická 54 <.>
<br> Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12)
<br> vč.dodatkové tabulky (E13) s uvedením registrační značky vozidla 5B5 2212,a vodorovného
<br> dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo
<br> těžce pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br> K návrhu byla přiložena situace s návrhem umístění dopravního značení projednaná Policií ČR
<br> KŘP JMK SPDI Brno,č.j.: KRPB-249706-1/ČJ-2018-0600DI,ze dne 20.11.2018,souhlas vlastníka
<br> předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Botanická 54 se zveřejňuje
<br> na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce
<br> pohybově postiženou <.>
<br>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se p...
Botanicka_54-tisk-Default-000.pdf
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.BOTANICKÁ - MK
<br> S
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> LISTOPAD 2018
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 1308-2018
ULICE BOTANICKÁ - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁ MGR.P.ANDRESOVÁ
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> 5
2
<br> 5
0
<br> 4
8
<br> 4
6
<br> 3
5
<br> 3
3
<br> 3
1
<br> 2
9
<br> a
s
f
<.>
<br> dl <.>
<br> a
s
f
<.>
<br> b
e
t
<.>
<br> a
s
f
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> P 4
<br> SL
s
lo
<br> u
p
e
k
<br> N
a
za
<br> čá
tku
ú
se
<br> ku
<br> IP 1
1f
<br> IP 4
b
<br> IP 1
1b
<br> IP 4
b
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> 4
B
3
8
9
7
1
<br> IP
1
<br> 2
<br> R
É
S
E
R
<br> V
É
<br> E
1
<br> 3
<br>
5B5 2212
<br> E
13
<br> IN
S
TA
<br> LO
V
A
T
<br> IP
12
<br> IN
S
TA
<br> LO
V
A
T
<br> RÉSERVÉ
<br> 45°
<br> 3,5
<br> 4,8
<br> 7,2
<br> 1,6
<br> 0,8
<br> 3,0
<br> 4,3
<br> SL
<br>
<br> komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní
na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stá...

Načteno

edesky.cz/d/2602628

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz