« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh změny DZ VPS Bayerova 5 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0013642_stred_Bayerova_5.pdf
1
<br>
<br>
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0013642/2019 5400/OD/MMB/0467480/2018 Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.XXXXXXXXX
<br> 2019-01-10
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 a § 77
<br> odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na
<br> základě žádosti řízení o návrhu opatření obecné povahy podle§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu ve věci stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Bayerova 5 <.>
<br> Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12)
<br> vč.dodatkové tabulky (E13),a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V 10e)
<br> viz situace dopravního značení.K návrhu byla přiložena situace s návrhem umístění dopravního
<br> značení projednaná Policií ČR KŘP JMK SPDI Brno,č.j.: KRPB-236959-1/ČJ-2018-0600DI <,>
<br> ze dne 06.11.2018,souhlas vlastníka předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto
<br> řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Bayerova 5 se zveřejňuje
<br> na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování <.>
<br>
Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká
<br> zájmů podatele,dále vlastníků nemovitostí,rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnos-
<br> ti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> V souvislosti se stanovením změny organizace dopravy na místní komunikaci a souvisejíc...
Bayerova_5-tisk-Default-000.pdf
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.BAYEROVA - MK
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ŘÍJEN 2018
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: XXXXXXX XXXXXX
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A3
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 1245-2018
ULICE BAYEROVA - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁMGR.P.ANDRESOVÁ
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> S
<br> 0
<,> 0
<br> 6
2
5
<br> v
iz
k
<br> ó
ta
<br> š
íř
k
a
<br> s V 10 a/e/f (dle VL 24) <.>
<br> značení V 10g,při kombinaci
Vzorový vzhled instalovaného
<br> 0
<,> 1
<br> 2
5
<br> pro řešení dopravních situací ve městě Brně č.16 <.>
Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickým listem
<br> s označením příslušných režimů a doby platnosti <.>
Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 18-6h
<br> 3 MÍSTA
<br> 6 <.>
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 8-6h
<br> 1
<br> MAX.15 min <.>
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 7-18h
<br> 3 MÍSTA
<br> 3
<br> stávající doplňkový režim:
<br> 9
<.>
<br> 5
<br> 6
<br> 8
<br> 10
<br> 12
<br> 7
<br> 14
<br> 12
a
<br> SL
<br> S
J
E
<br> Z
D
<br> S
J
E
<br> Z
D
<br> 1
<br> SL
<br> 5,2
3,5
<br> 1,7
<br> 3,7
<br>
E 13
<br> IP 1
2
<br> 2
x
<br> E
1
<br> 3
<br> IP
1
<br> 2
<br> R
É
S
E
R
<br> V
É
<br> 3
<br> 6
<.>
<br> E
1
<br> 3
<br> E
1
<br> 3
<br> IP
1
<br> 2
<br> 6
0
°
<br> 3,5
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2602627

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz