« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh změny DZ VPS Uzbecká 2 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0013385_Bohunice_Uzbecka_2.pdf
1
<br>
<br>
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0013385/2019 5400/OD/MMB/0461567/2018 Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.XXXXXXXXX
<br> 2019-01-10
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 a § 77
<br> odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někte-
<br> rých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě
<br> žádosti Úřadu městské části města Brna,Brno-Bohunice,Odbor technických služeb <,>
<br> Dlouhá 3,625 00 Brno řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona
<br> o silničním provozu ve věci stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci
<br> ul.Uzbecká 2.Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého dopravního značení vyhrazené
<br> parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13) s uvedením registrační značky vozidla 4B6 0780
<br> a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
<br> postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br> K návrhu byla přiložena situace s návrhem umístění dopravního značení projednaná Policií ČR
<br> KŘP JMK SPDI Brno,č.j.: KRPB-204683-1/ČJ-2018-0600DI,ze dne 02.10.2018,souhlas vlastníka
<br> předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Uzbecká 2 se zveřejňuje
<br> na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce
<br> pohybově postiženou <.>
<br>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká...
Uzbecka_2-tisk-Default-000.pdf
2
<br> U
z
b
e
c
k
á
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> p
o
p
<.>
<br> b
e
t
<.>
<br> SL
<br> SL
<br> IP 10a
<br> SL
<br> IP
1
<br> 1
c
<br> SL
<br> 3
<.>
7
B
5
9
<br> 2
3
0
<br> E
1
<br> 3
<br> 2
<.>
7
B
5
9
<br> 2
3
0
<br> E
1
<br> 3
<br> 1 <.>
B
<br> Z
L
7
<br> 5
-
7
1
<br> E
1
<br> 3
<br> R
É
S
E
R
<br> V
É
<br> IP
1
<br> 2
<br> 1
2
<br> 3
<br> 3
2
<br> 1
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> 3
<.>
4
B
6
0
7
8
0
<br> E
1
<br> 3
I
<br> N
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> 2
<.>
5
B
1
1
3
9
6
<br> E
1
<br> 3
<br> 1
<.>
8
B
6
4
7
7
2
<br> E
1
<br> 3
<br> R
É
S
E
R
<br> V
É
<br> IP
1
<br> 2
<br> ±.1,2,3
INSTALOVAT
<br> 2
<,> 4
<br> 5,7
4,8
<br> UL.UZBECKÁ - MK
<br> S
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br>
<br> SPDI - souhlasí s DZ i se ZUK
<br> č.j.: KRPB - / ČJ - 2018 - 0600DI
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ZÁŘÍ 2018
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 1158-2018
ULICE UZBECKÁ - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁMGR.P.ANDRESOVÁ
<br>
<br> komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní
na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání
BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního
Umístění VPS je navrženo na výslovné přání žadatele <.>
<br> Pozn.: DZ bude realizov...

Načteno

edesky.cz/d/2602626

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz