« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Mášova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Signex_-_Masova.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0006631/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0006631/2019 Ing.Lang /542174217 10.1.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-1078-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 7.1.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Mášova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu záboru na ul.Mášova pro zařízení staveniště objektu Moravské náměstí 13 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 15.1.– 31.5.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a d...
Masova_-_zabor_pro_stavbu_Moravske_nam._13.pdf
2
<.>
<br> 2
<.>
<br> 5
<,> 5
<br> 0
<br> Moravské
<br> nám.13
<br> spol.s r.o <.>
<br> OBLAST 1-14
<br> OB
LA
<br> ST
1
<br> -1
4
<br> OBLAST 1-14
<br> OBLAST 1-14
<br> OBLAST 1-14
<br> OBLAST 1-14
<br> 40,0/3,0
<br> 3 <,>
0
<br> 6 <,>
0 Zábradlí
<br> Stávající přelep
ZACHOVAT
<br> Stávající přelep
ODSTRANIT
<br> B28E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM
STAVBY/
<br> E8a
<br> B28
E13/M
<br> IM
O
<br> VOZIDLA
S
<br> POVOLENÍM
STAVBY/
<br> E8c
<br> A15
<br> A15
<br> A15
<br> B1E13/M
IM
<br> O VOZIDLA
S POVOLENÍM
<br> STAVBY/
Z2Světlo
<br>
2019-01-10T11:20:43+0100
Ing.XXXXXX XXXX XXaXXXXXcaXXXXXXefXaXcefXdXdbXXXaXXaXXeX

Načteno

edesky.cz/d/2602618

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz