« Najít podobné dokumenty

Město Ústí nad Labem - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ústí nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí
MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
<br> VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č.SPISU: 76546/2017 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MMUL/SO/S/659/2019/Drab 3.1.2019 VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXXX,<,> ) TELEFON: XXXXXXXXX t
<br> /
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle š84 až90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 6.11.2017 podal
<br> TETA s.r.o <.>,IČO 47785781,Klíšská 977/77,400 01 Ústí nad Labem
<br> (dále jen "žadate1"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle 5 79 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,O podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby „Rozšíření optických tras TETA ÚL - 1.etapa:
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.556 (ostatní plocha),parc.č.569 (ostatní plocha),parc.č.1808 (ostatní plocha),parc.č.1941/1 (ostatní plocha),parc.č.4206 (ostatní plocha),parc.č.4208/1 (ostatní plocha),parc.č.4211 (ostatní plocha),parc.č.4212 (ostatní plocha),parc.č.4213 (ostatní plocha),parc.č.4214 (ostatní plocha),parc.č.4215 (ostatní plocha),parc.č.4230/1 (ostatní plocha),parc.č.4237 (ostatní plocha),parc.č.4238 (ostatní plocha) v katastrálním území Ústí nad Labem,parc.č.634/52 (ostatní plocha),parc.č.1276/1 (ostatní plocha),parc.č.1926/1 (ostatní plocha),parc.č.1926/2 (ostatní plocha),parc.č.1927 (ostatní plocha),parc.č.1939/1 (ostatní plocha),parc.č.1951 (ostatní plocha),parc.č.1955 (ostatní plocha),parc.č.1956 (ostatní plocha),parc.č.1957 (ostatní plocha),parc.č.1962 (ostatní plocha),parc.č.1963 (ostatní plocha),parc.č.1964 (ostatní plocha) v katastrálním území Klíše...

Načteno

edesky.cz/d/2602605

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ústí nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz