« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení záměru „Retail Park České Budějovice“ 11.01.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení záměru „Retail Park České Budějovice“
O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í,Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111
e-mail: zoubkova@kraj-jihocesky.cz,ID DS: kdib3rr,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Strana 1
<br> *KUCBX00RU1RF*
KUCBX00RU1RF
<br>
<br> Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení záměru „Retail Park České Budějovice“
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,jako příslušný úřad podle § 22
písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),obdržel dne
10.1.2019 žádost oznamovatele,kterým je Rosea Real,s.r.o <.>,Myslíkova 174/23 Nové Město,110 00 Praha 1 <,>
IČO 049 30 363 prostřednictvím MANE ENGINEERING spol.s r.o <.>,Okružní 2615,České Budějovice 370 01,IČO
251 77 494 o ukončení zjišťovacího řízení záměru „Retail Park České Budějovice“ <.>
<br> Sdělujeme Vám,že Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví ukončuje
v souladu s ust.§ 23 odst.2 zákona zjišťovací řízení záměru „Retail Park České Budějovice“ <.>
<br> Statutární město České Budějovice jako dotčený územně samosprávní celek žádáme o zveřejnění této informace
na úřední desce.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Současně žádáme o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace na úřední desce (informaci lze zaslat také na e-mail: zoubkova@kraj-jihocesky.cz),a to v nejkratším
možném termínu <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení IPPC a EIA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJCK 4377/2019
Sp.zn.: OZZL 148192/2018/pezo
<br> datum: 11.1.2019 vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111
e-mail: zoubkova@kraj-jihocesky.cz,ID DS: kdib3rr,www.kraj-jihocesky.cz
<br>
Strana 2
<br>
<br>
<br> ROZ...

Načteno

edesky.cz/d/2602589


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz