« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3271, III/3275, III/3277 a III/33355 (oprava mostu ev.č. 3275-2 u Starého Kolína)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stary Kolin - oprava mostu na sil. 3275 - prodlouzeni (267,0 kB)
"
<br> POLICIE _CESE-CÉ REPUBLIKY KHAJSKEŠ ŘEDUELSTVÍ POLICIE-' srŘEDOCESKEl-w KRAJE DOPRAVNÍ WSPEKTOHÁT
<br> 2m ffi KOLÍN.vm:).vsm
<br> % 01.mm “'("
<br> 'U'—.—
<br> ĚÚ,„,_ faře “—_ Mésiaký úřad
<br> ___—„mna %:MIIÚ—
<br> Eiředočesgg Starý Kolín
<br> PŘÍLOHA:
<br> přes potok KIejnarku za Starým Koline
<br> Situace DIO - MOST
<br> 3K ZNAČKY s.r.o.Jiráskova 1519,251 01 Říčany tel.: +420 323 601 237
<br> \NPRACOVAL:
<br> Ing.XXX XXXXX
<br> FORMAT AX:
PMU DZ oprava mostu Stary Kolin - ev.c. 3275-2 - prodloužení (35,1 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
3K značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519
251 01 ŘÍČANY
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 3940/19-noj
OD noj 8049/2018
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/2
<br>
Datum: 10.01.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele
společnosti 3K Značky s.r.o <.>,se sídlem: Jiráskova 1519,251 01 Říčany,IČ.: 25056271 a po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR Kraj.řed.policie Stř.kraje DI XXXXX
<br> stanoví v souladu s ustanovením § XX,odst.1 a 4 zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnici III/3271,III/3275,III/3277 a III/33355
v obvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu dokončení opravy mostu ev.č.3275-2
u Starého Kolína takto:
<br> při realizaci stavby – dokončení opravy mostu ev.č.3275-2 u Starého Kolína bude na výše
jmenovaných silnicích III.třídy osazeno přechodné dopravní značení dle dvou schémat DIO,která
jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN EN12899-1 <.>
Městský úřad Kolín – odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodn...

Načteno

edesky.cz/d/2602585

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz