« Najít podobné dokumenty

Město Opava - oznámení zahájení řízení - stanoviska: "Opava - Kateřinky, ul. Pekařská III - výměna vodovodního ... 19-18 - Magistrát města Opavy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Opava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-813.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
────────────────────────────────────────
<br>
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ *MMOPX01KQSIF*
CZ-746 26 Opava,Horní náměstí 69 MMOPX01KQSIF
Spisová značka: ŽP-813/2019-ChS
Naše značka (Č.j.): MMOP 4996/2019
Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
Pracoviště: Krnovská XXC
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: 553 756 141
E-mail: svatava.chalabalova@opava-city.cz
Datum: 10.1.2019
<br>
<br> Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s <.>,28.října 1235/169,Mariánské Hory <,>
709 00 Ostrava
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s <.>,zastoupena prof.Dr.Ing.Miroslavem
Kynclem,místopředsedou představenstva a Ing.Miroslavem Šrámkem,členem představenstva
IČ 45193665,se sídlem 28.října 1235/169,Mariánské Hory,709 00 Ostrava <,>
kterého zastupuje Aqualia infraestructuras inženýring,s.r.o <.>,IČ 64608042,se sídlem Slavníkovců
571/21,709 00 Ostrava
<br> (dále jen "stavebník") dne 19.12.2018 pod č.j.MMOP 149824/2018 podal žádost o vydání stavebního
povolení ke zřízení vodního díla:
<br> "Opava - Kateřinky,ul.Pekařská III - výměna vodovodního řadu"
<br>
na pozemku parc.č.1566/1,2345/3 v katastrálním území Kateřinky u Opavy.Uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Moravskoslezský kraj [CZ 081]
Název obce Opava [505927]
Identifikátor katastrálního území 711756
Název katastrálního území Kateřinky u Opavy
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc.č.1566/1,2345/3 v katastrálním území
<br> Kateřinky u Opavy
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 2-02-01-0890-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X,Y)
vodovodní řad - začátek 1086992.65 496605.75
vodovodní řad - konec 1086739.95 496505.63
<br>
<br> Popis stavby:
<br> Výměna stávajícího vodovodního řadu v Opavě-Kateřinkách,v ulici Pekařská zahrnuje III.úsek stavby <,>
který věcně a časově navazuje na stavbu Pekařská II – rekonstrukce vodovodního řadu...

Načteno

edesky.cz/d/2602582

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Opava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz