« Najít podobné dokumenty

Město Blansko - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blansko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
<br> nám.Svobody 32/3,678 01 Blansko
Pracoviště: nám.Republiky 1316/1,67801 Blansko
<br> Společenství vlastníků bytového domu Pod Spis.Zn.: SMBK-30323/2017-SÚ/Rg
Javory 2,4,6,Blansko Čj.: SÚ SR 4/2019-47299/201 8/Rg
Pod Javory 204812
678 01 Blansko I Vyřízuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> E-mail: reisiglovablansko.cz
<br> Datum: 07.1.2019
<br> SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Dne 21.08.2017 podalo Společenství vlastníků bytového domu Pod Javory 2,4,6,Blansko <,>
ičo 29312795,Pod Javory 2048/2,678 01 Blansko 1,které zastupuje Ing.XXXXX XXXXXXXX <,>
nar.XX.XX.XXXX,Újezd u Boskovic 118,680 01 Boskovice,žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu: stavební úpravy bytového domu č.p.2048,2049,2050 v Blansku <,>
Pod Javory 2,4,6 s názvem stavby dle projektové dokumentace “regenerace a
zateplení bytového domu Pod Javory 2,4,6“ na pozemku St.p.4366 v katastrálním
území Blansko <.>
<br> V průběhu vedeného stavebního řízení dne 17.10.2018 podalo Společenství vlastníků
bytového domu Pod Javory 2,4,6,Blansko,100 29312795,‚Rod Javory 2048/2,678 01
Blansko,které zastupuje Ing.XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Ujezd u Boskovic 118,68001
Boskovice,žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: přístavba bytového domu Č.p <.>
2048,2049,2050 v Blansku,Pod Javory 2,4,6 s názvem stavby dle projektové
dokumentace “regenerace a zateplení bytového domu Pod Javory 2,4,6“ na
pozemcích St.p.4366,parc.č.620/67 v katastrálním území Blansko <.>
<br> Městský úřad Blansko,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále též “stavební zákon“) vydal dne 1.11.2018 pod č.j.SU I-MBK
41546/2018/Rg „záznam o usnesení“,kterým dle 140 zákona č.500/2004 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů (dále též “správní řád“) z moci úřední spojil územní řízení a stavební
řízení do jednoho společného říz...

Načteno

edesky.cz/d/2602575

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blansko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz