« Najít podobné dokumenty

Město Šternberk - Informace o návrhu výroku - umístění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šternberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OS 13.pdf
KATASTRÁNÍ MAPA SE ZÁKRESEMM1:500 *?
<br> 404
<br> 403
<br> „ sg "
<br> 388
<br> 300
<br> 10 404
<br> 10 577 11 105
<br> | \ | *.'s \ RŽ- “') '.Uz „- $ \ I '| '.| ') l \ \.\\ \\ 's “.l \ l l ': 47! i i 5 | : S $ : :,I ! 5 1 | ".: % YLQLL.“_\ <=.prr- 3-9 "_ =,séae4a n.m.pr ' „i.“ř a a.(zeme Rěgýgíwl HLAVNI PROJEKTANT WPRACOVAL KoNTROLOVAL _K |: v n u ; RFMMMŠ'“ (Ego.Ing.Oto Uchy'ul Ing.Fear Karásnk XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX na amo _ X,_ „ „ hx:XXXXXXXXX LEGENDA ',“ \\9' ",<.> ?," E-rnail: lnfu©akpyrus.nz.!? V „(Š—*“ internet: ww.okpyrus.rz Novosmvm RD VEVEŘI u HUZDVÉ,_ *; ',3 Parcela č.BIZ.kataalrálnl územi Veveří u Huawei : FORMAT 2 )( A4 p.č.612 k.ú.Veveří u Huzové.okres Olomouc.kraj Olomoucký DATUM 1112018 'INVESTOR: XXX XXXXXXX,„ GABioNovE opanws STĚNY Boruvková XXX/XX,XXX XX Olomouc STUPEN DUP.STAVBA: Č KAZ 9081 v: '.ZA KY Novostavba RD Veverl u Huzove P[NODNÍ UMÍSTĚNÍ OBJEKTU RD ČAST: C SitUační výkresy MEŘITKO c.WKRESU WK ES: ' “ KN se zakresem 1:500 C.2 _J_
2019-13.pdf
Městský úřad Šternberk
Odbor stavební
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
*
m
e
s
t
x
0
0
y
4
w
d
v
*
<br>
<br> M
E
<br> S
T
<br> X
00
<br> Y
4W
<br> D
V
<br>
<br>
<br> Č.j.: MEST 3427/2019
Sp.zn.: OS 13/2019 osy
Spisový znak - 328.3,skartační znak/skartační lhůta - A/5
<br>
Šternberk 09.01.2019
<br>
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování:
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX,referent odboru stavebního
tel.: XXXXXXXXX,e-mail: osykova@sternberk.cz
Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,vedoucí odboru stavebního
tel.: 585086400,e-mail: cernocky@sternberk.cz
<br>
<br> INFORMACE
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br> (veřejnou vyhláškou)
<br> XXX XXXXXXX,Borůvková XXX/XX,Holice,XXX XX Olomouc X
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 10.12.2018 žádost o vydání rozhodnutí o změně územního
rozhodnutí č.55/18 ze dne 01.10.2018 pod č.j.: MEST 86521/2017 Sp.zn.: OS 850/2018 osy <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení <.>
<br> Odbor stavební Městského úřadu Šternberk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),zveřejňuje podle § 95 odst.3 stavebního
zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně v souladu s § 95 odst.5 stavebního
zákona upozorňuje,že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady a účastníci námitky
<br> ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Městského úřadu Šternberk <.>
<br> K později podaným výhradám,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavební Městského úřadu Šternberk,úřední
dny (dny pro veřejnost): pondělí a středa - od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin,úterý a
čtvrtek - po předchozí domluvě od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00 hodin,pátek - po
předchozí domluvě od 08:00 do 11:30 hodin,budova Horní náměstí č.p.57/9) <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/2602567

Meta

Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šternberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz