« Najít podobné dokumenty

Město Olomouc - MMOL - EIA Oznámení veřejnosti (zákon č. 100/2001 Sb.)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Olomouc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMOL_-_EIA_Oznameni_verejnosti_.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> Hynaisova 10,779 11 Olomouc
<br> Olomouc,dne: 09.01.2019
<br> Č.j.: SMOL/008285/2019/OZP/Jah
<br> Číslo spisu: S-SMOL/007057/2019/OZP
<br> Spisový znak – 208,skartační znak/skart.lhůta – V/10
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřizování: Ing.XXXXXX XXXXXXX,X.nadz.podl <.>,dv.č <.>
<br> Telefon: 588488334
<br> E-mail: monika.jahnova@olomouc.eu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: RNDr.XXXX XXXXX,CSc <.>
<br>
<br> Oznámení veřejnosti
<br> EIA - zahájení zjišťovacího řízení - extenze výrobní haly spol.M.L.S.Holice
<br> Magistrát města Olomouce,odbor životního prostředí,obdržel dne 09.01.2019 žádost k výše uvedené
<br> akci.Součástí podání byla dokumentace,kterou zpracoval GHC regio s.r.o <.>,Sokolská 541/30,779 00
<br> Olomouc <.>
<br> Oznamovatelem je M.L.S.Holice,spol.s.r.o <.>,Sladkovského 149/43,779 00 Olomouc <.>
<br>
<br> Stručná charakteristika záměru:
<br> Záměr řeší extenzi výrobní haly společnosti M.L.S.Holice.přístavba bude sloužit k rozšíření stávající
<br> výroby alternátorů středního a vysokého napětí v rozsahu 1.000 V až 13.800 V.V přístavbě bude
<br> prováděno navíjení statorů a rotorů,jejich impregnace a kompletační montáž hotových výrobků <.>
<br>
<br> Ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
<br> souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňujeme informaci o oznámení podle přílohy č.3 k cit.zákonu záměru EIA - zahájení
<br> zjišťovacího řízení - extenze výrobní haly spol.M.L.S.Holice.Současně vám sdělujeme,že tento
<br> výše uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona <.>
<br> Informace o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje naleznete na www.olkraj.cz <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na odboru životního prostředí Magistrátu města
<br> Olomouce,Hynaisova 10,4.nadz.podl <.>,dv.č.4.30,a na odboru životníh...

Načteno

edesky.cz/d/2602560


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Olomouc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz