« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Korolupy, včetně upřesnění přídělu - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednáníOznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Orlov u Jistebnice (PDF, 185 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 185 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Tábor
Husovo nám.2938,390 02 Tábor
<br>
<br> Naše značka: SPU 005071/2019/Do
Spisová značka: 7RP/650/2018-505207
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: v.dolezal@spucr.cz
<br> Datum: 9.1.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
v katastrálním území Orlov u Jistebnice
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Tábor,jako správní orgán věcně a místně příslušný <,>
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),k zajišťování změn map bonitovaných půdně
ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s § 5 a § 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018
Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení
a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> dnem 31.1.2019 bude ukončena aktualizace BPEJ v katastrálním území Orlov u Jistebnice
<br> Ke dni 31.1.2019 je také vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Orlov u Jistebnice
<br> Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj,Pobočky Tábor a Městského úřadu Jistebnice <.>
<br> Zároveň žádáme Katastrální úřad v Táboře o zveřejnění oznámení na své úřední desce (9.8.Pokynu č.22)
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Tábor,ve
smyslu § 6 odst.3 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,informuje o ukončení aktualizace BPEJ orgány
uvedené v t...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz