« Najít podobné dokumenty

Obec Kunkovice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 19.1.2019 v 18.30 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 19.1.2019 v 18.30 hod.
Obecní úřad Kunkovice,Kunkovice 30,768 13 Litenčice
<br> Informace o konání zasedání zastupitelstva,podaná vsouladu s ustanovením 593 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <.>
<br> POZVÁNKA
<br> na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice,které se uskuteční
<br> 19.ledna 2019 v1830 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunkovících,č.p.30 <.>
<br> Navrženi program:
<br> 1.Zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu zasedání <.>
<br> 2.Projednání vyhrazení dalších pravomocí zastupitelstva obce Kunkovice v jeho samostatné působnosti dle 5 84,odstavec 4,Zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br> 3.Projednání organizace výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Přístavba a stavební úpravy OÚ KUNKOVICE,č.p.30“ <.>
<br> - projednání zadávací dokumentace na realizaci stavby „Přístavba a stavební úpravy OÚ KUNKOVICE,č.p.30“
<br> — projednání návrhu smlouvy o dílo na realizaci stavby „Přístavba & stavební úpravy OÚ KUNKOVICE,č.p.30“;
<br> - projednání projektové dokumentace pro provedení stavby „Přístavba a stavební úpravy 00 KUNKOVICE,č.p.30“ <.>
<br> 4.Různé provozní záležitosti <.>
<br> 5.Diskuse <.>
<br> 6.Závěr <.>
<br> „fr -- Ing.XXXXX XXXXXXX.DiS.starosta obce
<br> V Kunkovicích dne 11.1.2019
<br> Vyvěšeno: 11.1.2019.<.>.-=;íÍ/j
<br>.' !;
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/2602552

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz