« Najít podobné dokumenty

Obec Bradáčov - Opravné prostředky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bradáčov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opravné prostředky
Opravné prostředky
1.Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím tohoto úřadu,a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí,a za podmínek stanovených v zákoně,na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno <.>
<br> 2.Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby,lze podat v souladu s §47 a násl.zákona č.99/1963 Sb <.>,občanského soudního řádu v platném znění,žalobu k příslušnému soudu,případně v souladu s čl.87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu <.>

Načteno

edesky.cz/d/2602551

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bradáčov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz